Show simple item record

dc.contributor.advisorBērziņš, Didzis
dc.contributor.authorBranta, Ilze
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:12:08Z
dc.date.available2016-07-04T01:12:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other55284
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33979
dc.description.abstractBakalaura darba nosaukums ir “Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku 2015. gada rekrutēšanas kampaņu simboliskā vēstījuma uztvere”. Kopš 2006. gada Latvijā vairs nepastāv obligātais militārais dienests, tāpēc rekrutēšanas kampaņa ir vissvarīgākais aspekts mērķu izpildei. Pētījuma mērķis ir kampaņu analīzes rezultātā, noteikt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas kampaņas simboliskā vēstījuma uztveri sabiedrībā. Darba teorētisko bāzi veido dažādu teorētiķu uzskati par masu komunikācijas raksturlielumiem un teorijām; pārliecināšanas komunikācijas teorijām un pārliecinošiem vēstījumiem; saskaņas teoriju; reklāmas kampaņu iedalījumu un uzdevumiem; sabiedrības un mediju mijiedarbību; par kontentanalīzi; par semiotisko analīzi un aptaujas nozīmi pielietojumu.
dc.description.abstractBachelor thesis is entitled "Perception of the symbolic message of the National military forces of Latvia 2015 recruitment campaigns”. Since 2006, in Latvia there is no longer compulsory military service, so the recruitment campaign is the most important aspect of compliance with the targets. The study aims to campaign analysis, to determine the Latvian National military forces recruitment campaigns symbolic message to the public's perception. The theoretical basis consists of various theorists views on mass communication characteristics and theories; persuasive communication theories and convincing messages; harmony theory; advertising campaign division and tasks; public and media interaction; for content analysis; of semiotic analysis and survey the role of application.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKomunikācijas zinātne
dc.subjectreklāma
dc.subjectrekrutēšanas kampaņa
dc.subjectsimboliskā nozīme
dc.subjectNBS
dc.titleLatvijas Nacionālo Bruņoto spēku 2015. gada rekrutēšanas kampaņu simboliskā vēstījuma uztvere
dc.title.alternativePerception of the symbolic message of the National military forces of Latvia 2015 recruitment campaigns
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record