Show simple item record

dc.contributor.advisorJoppe, Aina
dc.contributor.authorĻicova, Viktorija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte
dc.date.accessioned2016-11-08T02:01:17Z
dc.date.available2016-11-08T02:01:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other56163
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34461
dc.description.abstractPievienotās vērtības nodoklim ir viena no centrālām lomām valsts ieņēmumu ģenerēšanā, kā arī kopējā nodokļu sistēmā. Laika periodā no 2009.gada Latvijas valdība ir pieņēmusi vairākus būtiskus lēmumus par pievienotās vērtības nodokļa likmju maiņu, kas deva noteiktus rezultātus, un tādejādi, šī maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz pieejamo literatūru un statistiskiem datiem sniegt novērtējumu piemērojamo pievienotās vērtības nodokļu likmju efektivitātei attiecībā uz valsts budžeta ieņēmumiem. Darbs ir veidots no trim daļām, kuru ietvaros tiks apskatīti pievienotās vērtības nodokļa teorētiskie aspekti, pievienotās vērtības nodokļu sistēma Latvijā un Eiropas Savienībā, tiks novērtēta pievienotās vērtības nodokļa fiskālā nozīmē, kā arī tiks izanalizēti pievienotās vērtības nodokļa loma budžeta ieņēmumos un likmju efektivitāte. Veiktā pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka pievienotās vērtības nodokļa likmju maiņu rezultātā nodokļa loma budžeta ieņēmumos nemainīja, kā arī pievienotās vērtības nodokļa palielināšana tikai samazināja kopējo nodokļa efektivitāti valstī.
dc.description.abstractValue added tax has one of the central roles in government revenue generation, as well as in the overall tax system. Starting from 2009, the Latvian government has adopted a number of substantive decisions regarding changes in value-added tax rates, which gave certain results, and thus, this master thesis objective is based on the available literature and statistical data to assess the effectiveness of applicable value added tax rates in relation to the state budget revenues. This research paper consists of three parts, in which will be examined theoretical aspects of the value added tax, including value-added tax system in Latvian Republic and in European Union. Will be assessed fiscal meaning of the value-added tax and evaluated most significant amendments to the law in recent years. Also, will be investigated value added tax role in budget revenue and its rate efficiency. The conducted research states that the changes in the value added tax rates did not change the role of tax in budget revenues. As well, the value added tax increase only reduced the overall tax efficiency in the country
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEkonomika
dc.subjectnetiešie nodokļi
dc.subjectpievienotās vērtības nodoklis
dc.subjectvalsts budžets
dc.subjectfiskālā nozīme
dc.subjectnodokļa efektivitāte
dc.titlePievienotās vērtības nodokļa likmes efektivitāte attiecībā uz Valsts budžeta ieņēmumiem
dc.title.alternativeEfficiency of value added tax rate with respect to the state budget revenue
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record