Show simple item record

dc.contributor.advisorIvanova, Ilze
dc.contributor.authorVēvere, Sigita
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-12-23T02:01:15Z
dc.date.available2016-12-23T02:01:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other56274
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34511
dc.description.abstractMaģistra darbs “Pasniedzēja iespējas pieaugušo mācīšanās motivācijas veicināšanā neformālajā izglītībā mūžizglītības kontekstā” ir izstrādāts ar mērķi izpētīt pasniedzēja iespējas pieaugušo mācīšanās motivācijas veicināšanā neformālajā izglītībā mūžizglītības kontekstā”, balstoties uz teorētisko avotu un esošās situācijas izpēti. Maģistra darba aktualitāte ir saistīta ar pieaugušo mācīšanās nepieciešamību pārmaiņu laikmetā. Zināšanas strauji noveco, tās ir jāatjauno vai jāiegūst pavisam no jauna. Darbā raksturota mūžizglītība kā svarīga dzīvesdarbība visa cilvēka mūža garumā, kā arī tiek raksturota pieaugušo izglītība, neformālās izglītības būtība, pieaugušo mācīšanās process un mācīšanās īpatnības, mācīšanās motivācija un pasniedzējam nepieciešamās kompetences un lomas mācību procesā. Pētījuma rezultātā secināts, ka pasniedzējam ir ļoti liela nozīme pieaugušo mācīšanās motivēšanā, tādēļ ir ļoti būtiski attīstīt gan pasniedzēja personību, gan viņa prasmes un kompetences, un izmantot zināšanas un prasmes kā iespējas pieaugušo mācīšanās motivācijas sekmēšanai. Darba apjoms ir 67 lapaspuses, neieskaitot izmantotās literatūras sarakstu un pielikumus. Darbs sastāv no teorētiskās daļas ar 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām, un praktiskās daļas, ar 2 apakšnodaļām. Darbā ir arī diskusija, secinājumi un priekšlikumi. Darbā ietverti 18 attēli, 2 tabulas, un 6 pielikumi. Darba izstrādē ir izmantotas atsauces un informācija no 62 literatūras un izziņu avotiem. Atslēgas vārdi: mūžizglītība, neformālā izglītība, motivācija, pieaugušo mācīšanās, pasniedzējs.
dc.description.abstractThe aim of Master’s thesis „ Opportunities of educator in improving adults learning motivation in non-formal education in the context of lifelong learning” is to study the opportunities of educator for achievement of learning motivation in non-formal education in the context of lifelong learning, using various informational sources and studing the existing situation in the field of non-formal adult education. Master's thesis actuality are connecting with adults necessity for ongoing learning in our rapidly changing social environment as previous knowledge should be improved or replaced by new . The study described lifelong learning as an important part of human activities, including adult education, non-formal education, adult learning process and learning characteristics. As well, learning motivation and educators’ competencies and roles in the learning process. As the result of the study concluded that the educator has a very important role in adult learning motivation, therefore it is essential to develop educators’ personality, skills and competencies, and to use the knowledge and skills as possible to promote adult learning motivation. The work consists of 67 pages not including bibliography and appendices. Its theoretical part consists of 3 chapters and 8 sub-chapters. It also has a practical part, which consists of 1chapter and 2 subchapters. The work includes Discussion as well as part named „Conclusions and suggestions”. It has 18 pictures, 2 tables and 6 appendices. The Master’s Thesis uses references from 62 literary and informational sources. Keywords: lifelong learning, non-formal education, motivation, adult education, educator
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectmūžizglītība
dc.subjectneformālā izglītība
dc.subjectmotivācija
dc.subjectpieaugušo mācīšanās
dc.subjectpasniedzējs
dc.titlePasniedzēja iespējas pieaugušo mācīšanās motivācijas veicināšanā neformālajā izglītībā mūžizglītības kontekstā
dc.title.alternativeOpportunities of educator in improving adults learning motivation in non-formal education in the context of lifelong learning
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record