Show simple item record

dc.contributor.advisorKangro, Andris
dc.contributor.authorPestovs, Pāvels
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-12-23T02:01:18Z
dc.date.available2016-12-23T02:01:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other56281
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34517
dc.description.abstractVispārizglītojošo skolu akreditācija Latvijā. Pestovs P., zinātniskais vadītājs profesors Dr. Phys. Kangro A. Maģistra darbs, 61 lappuses, 6 attēli, 28 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Maģistra darbs ir izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas unmākslas fakultātē. Darbā ir izpētīta ārējā vispārizglītojošo izglītības iestāžu novērtēšanas organizācija, dažādu valstu pieredze un ārējās novērtēšanas ietekme uz izglītības iestāžu kvalitāti. Darba mērķis ir izpētīt vispārizglītojošo izglītības iestāžu ārējo novērtēšanu Latvijā un sniegt ieteikumus par jomām, kur ir iespējami uzlabojumi. Darba uzdevumi ir salīdzināt izglītības iestāžu ārējo novērtēšanu Latvijā ar citu pasaules valstu pieredzi, saņemt atgriezenisko saiti no izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem par ārējo novērtēšanu Latvijā, ka arī sniegt informāciju par iespējamiem uzlabojumiem ārējās novērtēšanas procesu Latvijā. Darbā ir padziļināti analizēti ārējās novērtēšanas sistēmas Nīderlandē, Dānijā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Latvijā, ir izvērtēti vairāki faktori, kuri ietekmē ārējās novērtēšanas sistēmas efektivitāti un kvalitāti. ĀRĒJĀ NOVĒRTĒŠANA, IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE, AKREDITĀCIJA, IZGLĪTĪBAS INSPEKCIJA.
dc.description.abstractGeneral school external assessment and evaluation in Latvia. Pestovs P., scientific advisor Professor Dr. phys. Kangro A. Master's thesis, 61 pages, 6 figures, 28 literature sources, 6 annexes. Latvian Language. Master's thesis has been researched in the University of Latvian in the Faculty of Pedagogy, Psychology and Arts. The paper studies the general school external assessment organization, experience in other countries and the impact on education quality of external evaluation. The objective is to explore the general educational institutions external evaluation of Latvian and make recommendations for improvement where it is possible. The aim of thesis is to compare the educational institutions external evaluation of Latvian with other countries experiences, get feedback, from the school principals, their deputies and to provide information on possible improvements of the external assessment process in Latvian. In Master’s thesis in-depth analysis of the external evaluation of Netherlands, Denmark, Australia, New Zealand and Latvia, is examined on a number of factors that affect the external evaluation efficiency and quality. EXTERNAL EVALUATION, EXTERNAL ASSESSMENT, THE QUALITY OF EDUCATION, ACCREDITATION, EDUCATION INSPECTORATE.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIzglītības vadība
dc.subjectĀRĒJĀ NOVĒRTĒŠANA
dc.subjectIZGLĪTĪBAS KVALITĀTE
dc.subjectAKREDITĀCIJA
dc.subjectIZGLĪTĪBAS INSPEKCIJA
dc.titleVispārizglītojošo skolu akreditācija Latvijā
dc.title.alternativeGeneral school external assessment and evaluation in Latvia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record