Show simple item record

dc.contributor.advisorBakša-Zveja, Evija
dc.contributor.authorBerne, Larisa
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-12-29T02:01:10Z
dc.date.available2016-12-29T02:01:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other56416
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34522
dc.description.abstractPētniecības darbs: Iedzīvotāju pieredze par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas pamatotību. Tēmas aktualitāte: NMPD brigāžu noslogošana sekundāros izsaukumos ir gan finansiāli neefektīva, gan arī ir negatīvs faktors attiecībā pret līdzcilvēkiem, mazinot mediķu iespējas operatīvi reaģēt un nokļūt negadījuma vietās, kad jāpalīdz patiešām kritiski liecina smagiem pacientiem vai cietušajiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dati, ka 30% gadījumu ātro palīdzību izsauc tad, kad būtu nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība. Pētniecības darbs balstīts uz B. Ņūmenas veselības sistēmas aprūpes modeli. Darba mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju pieredzi par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas pamatotību. Mērķim pakārtoti šādi uzdevumi: •Apkopot, analizēt literatūru un pieejamo informāciju par NMPD darbu, neatliekamiem un sekundāriem izsaukumiem, •analizēt B. Ņūmanes veselības aprūpes teoriju, •izveidot aptaujas anketu, lai noskaidrotu iedzīvotāju pieredzi par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas pamatotību, •veikt pētījumu, apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, •izdarīt secinājumus. Pētniecības instruments: Anketa Pētniecības metode: Kvantitatīvā metode Pētniecības darba hipotēze: Iedzīvotājiem nav pieredzes par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas pamatotību. Pētījuma rezultātā iegūts pamatojums tam, ka iedzīvotājiem nav pieredze par NMP izsaukšanas pamatotību. Atslēgas vārdi- neatliekamā medicīniskā palīdzība, pamatots, sekundārs, pieredze.
dc.description.abstractThe research work: the experience of people about dialling eligibility of emergency medical assistance The topicality of theme: an emergency medical assistance service is very load. The secondary calls are not effective financially. It is a negative factor against the people who are in the big problems and who are victims.The data of emergency medical assistance service show that 30 % of all calls for help are not so serious, in these cases a family doctor can help. The research work is based on the care model of B.Ņumena’s health system. The aim of the work is to find out the experience ofpeople about dialling eligibility of emergency medical assistance. The tasks of the work: •Collect, analyze the lieterature and all available information about the everyday life of an emergency medical assistance service, about the emergency and secondary calls •Analyze the theory of B.Ņumane’s health care •Create the questionnaire , to find out the experience of people about dialling eligibility of emergency medical assistance •Do research, summarize and analyze the result of the questionnaire •Do the conclusions The instrument of the research: questionnaire The method of the research: the quantitative method The hypothesis of the researc work: people don’t have the experience about dialling eligibility of emergency medical assistance. In the result of the research there is justification that people don’t have the experience about dialling eligibility of emergency medical assistance. The key words: emergency medical assistance, justified, secondary, experience.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectneatliekamā
dc.subjectpieredze
dc.subjectpamatots
dc.subjectsekundārs
dc.subjectmedicīniskā
dc.titleIedzīvotāju pieredze par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas pamatotību
dc.title.alternativeThe Experience of People About Dialling Eligibility of Emergency Medical Assistance
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record