Show simple item record

dc.contributor.advisorRozīte, Kristīne
dc.contributor.authorZiebergs, Reinis
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2017-01-28T02:01:56Z
dc.date.available2017-01-28T02:01:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56579
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34584
dc.description.abstractDiplomdarba darba tēma " Interneta reklāmas kampaņas izstrāde uzņēmuma darbības attīstības nodrošināšanai " Interneta mārketinga nozīme uzņēmumu reklāmas aktivitātēs paliek lielāka, jo ar katru dienu palielinās interneta lietotāju skaits. Interneta mārketings ir dažādu risinājumu un iespēju kopums, kuru nepārzināšana var novest pie nekvalitatīvu reklāmas un stratēģiju izveides, tādējādi nenodrošinot uzņēmuma attīstību un atpalikšanu no konkurentiem. Šī darba mērķis ir, izanalizēt interneta reklāmas iespējas un izstrādāt reklāmas kampaņu stratēģiju uzņēmumam CanCan pica, efektīvākai rezultātu sasniegšanai, tādējādi izveidojot paraugu kā uzņēmumiem vajadzētu veidot efektīvas interneta reklāmas kampaņas. Diplomdarba darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā ir 15 attēli, 6 tabulas un 1 pielikumi. Izmantotās literatūras sarakstā ir 32 nosaukumi.
dc.description.abstractThe theme of the Bachelor Thesis „ Internet advertising campaign creating for providing business development”. Role of internet marketing in company advertising activities are increasing, because amount of internet users is getting bigger every day. Internet marketing is different solution and possibilities whole, which ignorance can lead to low quality advertising and strategy creation, thereby not providing company development and leeway from competitors. This thesis goal is to, analyse internet advertising possibilities and create advertising campaign strategy company CanCan pizza, for getting more effective results, thereby creating an example how other companies should make internet advertising campaigns. Diploma thesis consists of introduction, three parts, conclusions and suggestions. The amount of thesis is 59 pages, it consists 15 figures, 6 tables and 1 attachments. The used literature list has 32 sources. Keywords: internet marketing, advertising solutions in internet, banner advertising, search engine, social media, internet advertising strategy
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVadībzinātne
dc.subjectinterneta mārketings
dc.subjectreklāmas risinājumi internetā
dc.subjectbaneru reklāma
dc.subjectmeklētājprogrammas
dc.subjectsociālie mediji
dc.titleInterneta reklāmas kampaņas izstrāde uzņēmuma darbības attīstības nodrošināšanai
dc.title.alternativeInternet advertising campaign creating for providing business development
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record