Show simple item record

dc.contributor.advisorFortiņš, Egīls
dc.contributor.authorĶīselis, Arvīds
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2017-01-28T02:02:00Z
dc.date.available2017-01-28T02:02:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56724
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34593
dc.description.abstractDiplomdarbā tiek pētīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai noskaidrotu progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas sekmīgas ieviešanas iespējas Latvijā. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek skaidroti teorētiskie aspekti par galvenajiem nodokļu aplikšanas principiem, likmju veidiem un tiek apskatīti rādītāji, kas ļauj noteikt IIN progresivitātes pakāpi un ienākumu nevienlīdzības līmeni. Otrajā nodaļā tiek pētītas atšķirības IIN piemērošanā, veikta analīze un datu apkopošana par Eiropas Savienības valstu IIN likmēm un saistītajiem statistikas datiem, lai novērtētu valstu vertikālo un horizontālo taisnīguma principu, kā arī tiek atklāts, vai un cik lielā mērā progresīvā IIN sistēma spēj samazināt ienākumu nevienlīdzību ES dalībvalstīs. Trešajā nodaļā tiek apkopoti ekspertu viedokļi par Latvijas valdības veiktajām izmaiņām nodokļu progresivitātes celšanā saistībā ar diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu griestu atcelšanu. Kā arī apkopots viedoklis no ekspertu, Latvijas valdības un sabiedrības puses saistībā ar progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas ieviešanas iespējām.
dc.description.abstractAuthor within diploma thesis studies European Union member state and Latvia`s personal income tax systems, to conclude whether progressive personal income tax system could be successfully implemented in Latvia. First chapter explains theoretical aspects of the basic taxation principles and tax rate types, which allows identifying overall tax system progressivity and income inequality levels. Within second chapter author analyzes differences between income tax levels and systems within EU member state countries to evaluate whether progressive income tax is able to reduce income inequality. Third chapter gathers government official and independent expert view of recently made tax system changes in Latvia regarding differentiated non-taxable minimum and social security ceiling cancelation, which are considered progressive taxation tools. As well as information from experts, government officials and public regarding progressive tax implementation possibilities in Latvia.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEkonomika
dc.subjectiedzīvotāju ienākuma nodoklis
dc.subjectLatvijas nodokļu sistēma
dc.subjectprogresivitāte
dc.subjectienākumu nevienlīdzība
dc.titleProgresīvā nodokļu sistēmas Eiropā un tās ieviešanas iespējas Latvijā
dc.title.alternativeProgressive income tax systems in Europe and its implementation possibilities in Latvia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record