Recent Submissions

  • Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā 

    Zellis, Kaspars (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
    Kaspara Zeļļa tēzes referātam, kuru viņš nolasīja Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferencē. Tehnisku iemeslu dēļ tēzes netika publicētas LU FSI tēžu un rakstu krājumā "Kritiskā domāšana, inovācija, ...