Show simple item record

dc.contributor.advisorVīnkalna, Evija
dc.contributor.authorČima, Kristīne
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2017-02-03T02:01:40Z
dc.date.available2017-02-03T02:01:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56457
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34688
dc.description.abstractBakalaura darbs “Vainas forma - nodoms” izstrādāts ar mērķi sīkāk apskatīt nodomu, kā vienu no divām vainas formām, kā arī izpētīt ar nodoma noteikšanu un norobežošanu no noziedzīgas pašpaļāvības saistītos problēmjautājumus. Darbā pētīts gan vainas jēdziens, gan arī vainas institūta vēsturiskā attīstība un nodoma, kā vainas formas ārvalstu normatīvais regulējums. Darbā dziļāk apskatīti nodoma veidi – tiešs un netiešs nodoms, sīkāk apskatītas pareiza nodoma noteikšanas un piemērošanas problēmas gan formāla, gan materiāla sastāva noziedzīgos nodarījumos. Tāpat apskatīta arī nodoma piemērošanas problemātika saliktu noziegumu gadījumā. Darbā apskatīti arī galvenie nodoma un noziedzīgas pašpaļāvības norobežošanas jautājumi. Lai atvieglotu pareiza nodoma noteikšanu, darba autore piedāvā, ka netieša nodoma un noziedzīgas pašpaļāvības gadījumā, psihiskā attieksme būtu jāvērtē ne tikai pret darbību, bezdarbību un kaitīgajām sekām, bet arī pret objektīvās puses papildpazīmēm, jo tas palīdzētu atklāt un norādīt pareizu vainas formu. Tāpat, lai atvieglotu vainas formas noteikšanu, salikta sastāva noziedzīgos nodarījumos, darba autore piedāvā veikt izmaiņas Krimināllikuma 8. pantā.
dc.description.abstractBachelor paper – “Intent-form of guilt” is written in order to make a closer view on intent as one of two forms of guilt, as well as to detect and examine those issues that are connected with intent determination and separation form criminal negligence. Concepts of guilt, as well as historical development of guilt institution and intent as form of guilt in foreign legislative regulations are explored in this research. Closer view is made for fallowing issues - direct and oblique intent, more specifically focusing on correct intent detection and application problems in cases of formal and material criminal offenses. Also problematics of intent application in cases of compound criminal offenses are explored. The main issues that are connected in distinction of intent from criminal negligence are viewed in this research. In order to correctly detect intent, author offers to valuate not only psychologic attitude towards act itself, or negligence and negative consequences, but also objective additional signs, because that could help reveal and point out correct form of guilt in distinction between oblique intent from criminal negligence. Also to ease detection of form of guilt in compound criminal offenses, author, suggests changes in the 8. paragraph of Criminal law.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.subjectvaina
dc.subjectnodoms
dc.subjectnoziedzīga pašpaļāvība
dc.subjectvainas forma
dc.titleVainas forma- nodoms
dc.title.alternativeIntent-form of guilt
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record