Show simple item record

dc.contributor.advisorJanuškevičs, Sergejs
dc.contributor.authorStopinskis, Aleksejs
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:12:27Z
dc.date.available2017-07-01T01:12:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other57377
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35781
dc.description.abstractTēmas nosaukums: Anastomozes plīsumu ietekmējošie faktori agrīnā pēcoperācijas periodā taisnās zarnas vēža pacientiem. Ievads: Mūsdienu klīniskajā onkoloģijā taisnās zarnas vēža primārā ārstēšanas metode ir ķirurģiska operācija. Viena no nopietnākajām komplikācijām, kas rodas pēc taisnās zarna vēža ķirurģiskas ārstēšanas, ir dažāda smaguma anastamozes nepietiekamība. Literatūrā tiek aprakstīts, ka šī problēma ir sastopama 5-12% gadījumos, bet, neskatoties uz to, tā tiek uzskatīta par nopietnu, jo var novest pie smagām sekām. Šī problēma tiek aktīvi pētīta pēdējos 20 gadus, bet joprojām ir daudz neskaidrību par šo tēmu. Joprojām pastāv pretrunīgi dati par dažādiem faktoriem, kas varētu ietekmēt anastamožu nepietiekamību. Materiāli un metodes: Retrospektīvā pētījumā tika veiktas slimības vēsturu un operāciju protokolu analīzes. Darbs tika veikts Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes Slimnīcas Latvijas Onkoloģijas Centrā, abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļā. Kopumā tika atlasīti un analizēti dati par 119 pacientiem, kuri tika ārstēti no 2010. līdz 2012. gadam. Atlasītie dati tika apstrādāti ar statistisko datu analizēšanas programmu IMB SPSS v22.0. Rezultāti: Kopā pētījumā bija iekļauti 119 pacieti, no kuriem 54 bija vīrieši un 65 sievietes. Vidējais pacientu vecums bija 66±11 gadi. Šajā pētījumā anastamozes nepietiekamības biežums sastādīja 7,56% (9 no 119) un 5,04% (6 no 119) bija nepieciešama atkārtota operācija. Statistiski ticama korelācija tika atrasta starp pacienta smēķēšanas paradumu un anastamozes nepietiekamību. Secinājumi: Pētījumā ir pieradīta pozitīva korelācija starp faktoriem, kas ir atkarīgi no pacienta, konkrēti, smēķēšanas paradumu, un anastamozes nepietiekamības risku, agrīnā pēcoperācijas periodā. Nav pierādītas pozitīvas korelācijas starp anastamozes nepietiekamības risku un tādiem faktoriem kā: pacienta vecums, ĶMI, operācijas ilgums, anēmija, audzēju stadija, audzēju distance no anālas atveres. Atslēgvārdi: taisnās zarnas vēzis, anastamozes nepietiekamība, riska faktori.
dc.description.abstractTheme: Risk factors for anastomotic leakage within early postoperative period. Introduction: In modern clinical oncology, the primary method for rectal cancer treatment is surgery. Anastomotic leakage is one of the most serious complications after surgical resection of rectal cancer. Scientific data establishes that leakage rates vary from 5% to 12%. Despite that, this problem is known to be very serious because of the various negative consequences that it might lead on the patient. This question has been investigated over the last 2 decades, but still remains ambiguous. Nowadays there are some controversial theories about several risk factors that might affect the anastomotic leakage. Materials and methods: During the retrospective research, patient clinical histories and surgery protocols have been analyzed. Research was done in “Riga Eastern Clinical University Hospital” at the “Oncology Center if Latvia” in the Department of Abdoinal and soft tissue surgery. Total of 119 patients who have been treated in periods from 2010 to 2012, were selected and analyzed. Statistical data was evaluated with statistics analyzing software IMB SPSS v22.0. Results: In the current research, 119 patients were participating, 54 male and 65 female. The average patient age was 66±11 years old. For the patients, the anastomotic leak rate was 7,56% (9 of 119 patients) and 5,04% (6 of 119) were required for reoperation. A statistically significant correlation was found between patient smoking habits and anastomotic leakage risk. Conclusions: During the research, it was proved the positive correlation between patient factors, such as smoking habits and anastomotic leakage risk in early post-surgery period. There was not enough proof to affirm that factors like patient age, BMI, duration of surgery, anemia, the stage of cancer or tumor distance for anal verge have significant influence on anastomotic leakage risk. Keywords: rectal cancer, anastomotic leakage, risk factors.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjecttaisnās zarnas vēzis
dc.subjectanastamozes nepietiekamība
dc.subjectriska faktori
dc.subjectķirurģija
dc.titleAnastomozes plīsumu ietekmējošie faktori agrīnā pēcoperācijas periodā taisnās zarnas vēža pacietiem
dc.title.alternativeRisk factors for anastomotic leakage within early postoperative period
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record