Show simple item record

dc.contributor.advisorKadakovska, Elizabete
dc.contributor.authorVorkeļe, Jūlija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:12:44Z
dc.date.available2017-07-01T01:12:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58053
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35835
dc.description.abstractBakalaura darba tēma “Plaušu un elpceļu traumatisku bojājumu diagnostikas algoritmi, kvalitātes kritēriji, diagnostikas standarta pārbaudes lapas izstrāde neatliekamu situāciju gadījumā”. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka traumas ir viens no biežākiem nāves iemesliem cilvēkiem līdz 40 gadu vecumam. Elpošanas sistēmas orgānu bojājumi ir uzskatāmi par potenciāli letāliem, tāpēc svarīgi ātri un kvalitatīvi to diagnosticēt, lai nekavējoties uzsāktu ārstēšanu. Darba mērķis ir noskaidrot plaušu un elpceļu bojājumu diagnostikas algoritmus, kvalitātes kritēriju ievērošanu radiogrāfijas speciālistu ikdienas darbā un izveidot rekomendāciju lapu, ko iespējams pielietot neatliekamu situāciju gadījumā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un pētniecības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir analizēta un apkopota literatūra par elpošanas orgānu anatomiju, traumu veidiem, datortomogrāfijas izmeklējuma metodi un kvalitatīva izmeklējuma iegūšanas nosacījumiem. Bakalaura darba pētnieciskajā daļā tika veikta retrospektīva attēlu analīze izmantojot kvalitatīvo pētījuma metodi. Darba apjoms ir 45 lpp, to veido 5 nodaļas, 16 apakšnodaļas, 4 pielikumi, darbā ir iekļautas 8 diagrammas. Darbā ir izmantots 21 literatūras un informācijas avots.
dc.description.abstractThe title of Bachelor’s work “Lung and airways traumatic damage diagnostics, quality criteria, diagnostic standart check-list’s creation in an urgent situations”. Theme actuality is based by trauma, which is one of the most frequent reason of death of people under age 40. Damages of organs of respiratory system are considered potentially lethal, therefore is important fast and qualitatively diagnose damages, to start a treatment as fast as possible. The aim of work is to clarify lung and airways traumatic damages diagnostic algorithms, image quality criteria observance in radiographers routine work and to make a reccomendations list, which could be used in urgent medical cases. Bachelor thesis consists of introduction, theoretical part, practical part, conclusions and proposals. The literature about respiratory system organs anatomy, types of traumas, computed tomography, quality criteria of the imaging were analyzed in theoretical part. Qualitative research method, a retrospective analyis of images were used in practical part. The volume of work is 45 pages, consists of 5 divisions and 16 subdivisions, 12 appendixes, 8 charts were included in work and 21 literature and information sourses had been used.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectelpošanas sistēma
dc.subjecttrauma
dc.subjectdatortomogrāfija
dc.subjectizmeklējuma kvalitāte
dc.titlePlaušu un elpceļu traumatisku bojājumu diagnostika, attēla kvalitātes kritēriji, diagnostikas standarta pārbaudes lapas izstrāde neatliekamu situāciju atpazīšanai
dc.title.alternativeLung and airways traumatic damage diagnostics, image quality criteria, diagnostic standard check list for radiographers
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record