Show simple item record

dc.contributor.advisorFernandez Gonzalez, Manuel Joaquin
dc.contributor.authorKalniņa, Sintija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-02T01:06:49Z
dc.date.available2017-07-02T01:06:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other59352
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/36080
dc.description.abstractMaģistra darbs “Radošās aktivitātes kā pedagoģiskais risinājums 4-6 gadus vecu bērnu intelektuālās attīstības veicināšanai svešvalodu kā interešu izglītības nodarbībās” pēta bērna kognitīvās attīstības posmus, intelektuālo izaugsmi un dažādību, tāpat arī sniedz ieskatu interešu izglītības jēdzienā, kā arī svešvalodu mācīšanas nozīmīgumu pirmsskolā. Šo aspektu pētāmais konteksts ir kreativitāte. Praktiskajā daļā ir veikts pētījums par radošuma nozīmi un ietekmi intelekta attīstībā pirmsskolā. Galvenās darbā izmantotās teorijas un pedagoģiskās pieejas ir Gardnera daudzpusīgās inteliģences teorija, Piažē bērna attīstības posmi, Blūma taksonomija, Sosīra lingvistikas modelis, Vigotska teorija par rotaļu nozīmīgumu bērnībā un Montesori pieeja. Darbā secināts, ka radošums ne tikai bagātina bērna pieredzi, veicina mācību metožu dažādošanu, bet arī bērna intelektuālo attīstību. Atslēgas vārdi: Izglītība, pirmsskola, radošums, intelektuālā attīstība, interešu izglītība, svešvalodas, pieredze, dažādība.
dc.description.abstractMaster thesis “Creative activities as educational treatment of intellectual development of 4-6 years old children in foreign language as interest education classes” gives an insight of child’s cognitive development stages, intellectual growth and diversity, as well as states the basic meaning of interest education and the importance of foreign language teaching in preschool. All these aspects are discussed in the context of creativity. A research has been made in order to analyse the importance of creativity and its impact on intellectual development in preschool. As key theories were used Gardner’s multiple intelligences, Piaget child development stages, Bloom’s taxonomy, Saussure’s linguistic model, Vygotsky’s theory of play in childhood, Montessori’s approach. The main conclusion is that creative approach not only enriches child’s experience, diversifies teaching method, but also is a benefit for child’s intellectual development. Key words: Education, preschool, creativity, intellectual development, interest education, foreign language, experience, diversity.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectIzglītība
dc.subjectPirmsskola
dc.subjectRadošums
dc.subjectIntelektuālā attīstība
dc.subjectInterešu izglītība
dc.titleRadošās aktivitātes kā pedagoģiskais risinājums 4-6 gadus vecu bērnu intelektuālās attīstības veicināšanai svešvalodu kā interešu izglītības nodarbībās
dc.title.alternativeCreative activities as educational treatment of intellectual development for 4-6 years old children in foreign language as interest education classes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record