Show simple item record

dc.contributor.advisorPaudere, Inese
dc.contributor.authorPetrovska, Jekaterina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-02T01:12:05Z
dc.date.available2017-07-02T01:12:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58885
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/36877
dc.description.abstractIzvēlētā tēma, priekšlaicīgi dzimušo bērnu aprūpe ambulatorās māsas praksē ir aktuāla, jo mūsdienās priekšlaicīgi dzimušo bērnu skaits ik gadu palielinās un ambulatorām māsām jābūt kompetentām aprūpējot šos jaundzimušos. Sakarā ar šo problēmu tika izvēlēta tēma un izveidots pētījums, lai noskaidrotu, kādas ir aprūpes īpatnības ambulatorām māsām patronāžas laikā. Pētījuma mērķis – noskaidrot priekšlaicīgi dzimušo bērnu aprūpes īpatnības ambulatorās māsas praksē. Pētījuma metode – kvalitatīvā pētniecības metode. Informācijas iegūšanas metode – tiešā individuālā intervija, ekspertu aptaujāšana. Respondentu atlases metode ir mērķtiecīga respondentu izlase. Kritēriji pēc kurām tika atlasītas medicīniski saistītās māsas ir māsas, kuras strādā pie ģimenes ārsta praksē vai ārsta prakse pediatrijā, un māsas, kuras veic patronāžu un, kurām ir pieredze darbā ar priekšlaicīgi jaundzimušajiem bērniem. Kopumā pētījumā piedalījās 6 māsas. Tika izveidoti 10 intervijas jautājumi, atbilstoši izvēlētajai tēmai. Pētījuma uzdevumi ir izpētīt medicīnisko literatūru par priekšlaicīgi jaundzimušajiem bērniem un to aprūpi. Izstrādāt pētījuma instrumentu, atlasīt respondentus, veikt pilotpētījumu un pētījumu, kā arī analizēt iegūtos rezultātus, veikt iegūto datu apstrādi un izdarīt 1secinājumus. Pētījuma jautājums – Kādas aprūpes īpatnības ir priekšlaicīgi dzimušiem bērniem ambulatorās māsas praksē? Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka priekšlaicīgi dzimušiem bērniem ir īpatnības to aprūpē, galvenokārt, tas ir siltums, tīrība un bieža barošana ar mazām porcijām. Izvērtējot situāciju ambulatorās māsas ņem FKU analīzi, kā arī citas nepieciešamās analīzes patronāžas laikā. Jāseko, lai bērns pieņemtos svarā. Ambulatorās māsas labi orientējas priekslaicīgi jaundzimušā bērna fizioloģiskajā attīstībā, kā arī aprūpes īpatnībās, tāpēc spēj izglītot un psiholoģiski nomierināt priekšlaicīgi dzimušā bērna vecākus.
dc.description.abstractChosen subject “Special care of preterm born children in practice of the nurse in outpatient practice” is very relevant because nowadays the amount of preterm born children is raising up higher every year and outpatient nurses needs to be competent taking care of those children. This subject was chosen in order to familiarize with problem and a research was made to find out the peculiarities of a special care by outpatient nurse during a home visit time. Research goals: Find out special care peculiarities of preterm born children in practice of the nurse in outpatient practice Research method: Qualitative research method Information gathering method: Direct individual interview, expert survey. Respondent selection method is purposeful respondent selection. Nurse selection criteria were working experience with general practitioner or pediatrician and having working experience with preterm born children, nurses making home visits and having experience in working with preterm born children. 6 nurses took part in research. 10 interview questions were created regarding a selected subject. Research tasks are to study special care of preterm born children in medical literature, develop a researching instrument, interview respondents, to perform a pilot study and a research, analyze gathered results, make a gathered information processing and make a conclusion. Research question: What special care peculiarities of preterm born children in practice of the nurse in outpatient practice are? Research results have shown that there are peculiarities in preterm born children special care. At first, they need warmth, cleanliness, frequent small portion alimentation. Outpatient nurses often make Phenylketonuria tests or other needed tests during home visits. Child’s weight increase is also important to observe. Outpatient nurses familiarize with physiological and physical peculiarities of a child, all the special caring details and then teaching and calming parents of a preterm born child.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectpriekšlaicīgi
dc.subjectjaundzimušie
dc.subjectbērni
dc.subjectambulatorā
dc.subjectaprūpe
dc.titlePriekšlaicīgi dzimušo bērnu aprūpe ambulatorās māsas praksē
dc.title.alternativeSpecial Care of Preterm Born Children in Practice of the Nurse in Outpatient Practice
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record