Show simple item record

dc.contributor.advisorPoiša, Mārīte
dc.contributor.authorRudzīte, Ingrīda
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-12-16T02:02:14Z
dc.date.available2017-12-16T02:02:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61461
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37479
dc.description.abstractTēma: 3 – 4 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju sekmēšana lomu rotaļās Darba autore: Ingrīda Rudzīte Pētījuma mērķis: teorētiski analizēt un praktiski pētīt 3 – 4 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju sekmēšanas iespējas lomu rotaļās. Pētījuma uzdevumi: 1.Teorētiski pētīt pedagogu un psihologu atziņas par saskarsmi un bērnu saskarsmi lomu rotaļās; 2.Izzināt 3 – 4 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veidošanās likumsakarības; 3.Pētīt saskarsmes prasmju sekmēšanu. Atslēgas vārdi: saskarsmes prasmes, rotaļas, lomu rotaļas, vecumposmu likumsakarības, bērnu vajadzības un intereses. Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā darba daļā tika analizēta saskarsmes būtība, tās veidi. Darba autore analizēja pedagogu un psihologu atziņas par saskarsmes prasmēm, rotaļām, lomu rotaļu nozīmīgumu 3 – 4 gadīgiem bērniem. Pētījuma daļā autore analizēja bērnu saskarsmes prasmes, kuras tika novērotas pēc izvirzītajiem kritērijiem. Tika izmantotas lomu rotaļas, pamatojoties uz teorijas analīzi, pēc kurām tiek veikta atkārtota novērošana un analīze. Tika izmantotas 7 dažādas lomu rotaļas. Autore veica interviju ar pedagogiem, lai pētījumā varētu izmantot pedagogu viedokļus. Veicot atkārtotu pētījumu, tika secināts, ka 3 – 4 gadīgiem bērniem lomu rotaļas sekmē saskarsmes prasmes. Darba apjoms: 54 lappuses, 2 tabulas, 3 pielikumi, 42 literatūras avoti, no kuriem 35 ir latviešu valodā un 7 svešvalodā.
dc.description.abstractTheme: The promotion of communication skills in role playing games for 3 – 4 year old kids Author of the work: Ingrīda Rudzīte Aim of the research: to analyse theoretically and research practically the promotion opportunities of communication skills in role playing games for 3 – 4 year old kids. Research tasks: 1.to research theoretically the conclusions of pedagogues and psychologists about the communication and communication of kids in role playing games; 2.to inquire about the formation regularities of communication skills for 3 – 4 year old kids; 3.to research the promotion of communication skills. Key words: communication skills, games, role playing games, regularities of age groups, necessities and interests of kids. The work consists of two parts: theoretical and practical parts. In the theoretical part there was the essence of communication, its ways researched. The Author of the work researches conclusions of pedagogues and psychologists about communication skills, games, importance of role playing games for 3 – 4 year old kids. In the research part the Author of the work analyses the kids’ communication skills, which were observed after the nominated criteria. There were role playing games used on the basis of analysis of theory, afterwards making reiterative observation and analysis. There were 7 different role playing games applied. The Author of the work carried out and interview with pedagogues in order to use their opinion in the research part. Carrying out a reiterative research, there was concluded that role playing games promote communication skills for 3 – 4 year old kids. Size of the work: 54 pages, 2 charts, 3 appendices, 42 literature sources consisting of 35 in Latvian and 7 in foreign language.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectsaskarsmes prasmes
dc.subjectlomu rotaļas
dc.subject3 - 4 gadīgu bērnu saskarsmes prasmes
dc.subject3 - 4 gadīgu bērnu vajadzības un intereses
dc.title3-4 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju sekmēšana lomu rotaļās
dc.title.alternativeThe promotion of communication skills in role playing games for 3-4 year old kids
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record