Show simple item record

dc.contributor.advisorVilka, Ilze
dc.contributor.authorPumpure, Inga
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-12-30T02:01:40Z
dc.date.available2017-12-30T02:01:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61506
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37554
dc.description.abstractKvalifikācijas darba tēma: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes sekmēšanas iespējas, izmantojot rotaļas. Kvalifikācijas darba autore: Inga Pumpure. Kvalifikācijas darba mērķis: analizēt un pētīt vidējā pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes prasmes sekmēšanu, izmantojot rotaļas. Kvalifikācijas darba uzdevumi: 1)Analizēt teorētisko literatūru par saskarsmi un saskarsmes sekmēšanas iespējām vidējā pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot rotaļas; 2)Pētīt vidējā pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes sekmēšanas iespējas izmantojot, izvēlētās rotaļas. Pētīšanas metodes: 1)Teorētiskā – pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras analīze. 2)Empīriskā – pedagoģiskais novērojums, pedagoģiskā izmēģinājuma darbība. Teorētiskā daļā tiek analizēta pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra, dažādu autoru atziņas par saskarsmes būtību un saskarsmes nozīmīgākajiem aspektiem un ietekmi 4 – 5 gadīgu bērnu attīstībā. Darba autore sniegusi ieskatu un raksturojusi 4 – 5 gadīgu bērnu attīstību. Tāpat, teorētiskā daļā tika analizēta teorētiskā literatūra par rotaļu kā vienu no saskarsmes veicinošiem elementiem 4 – 5 gadīgiem bērniem. Empīriskajā daļā darba autore veica pētījumu par vidējā pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes sekmēšanas iespējām izmantojot rotaļu. Pētījuma ietvaros tika īstenots pedagoģiskais novērojums, kā arī tika veikts saskarsmes prasmju novērtējums pētījuma sākumā un pētījuma beigās. Pamatojoties uz sākotnējiem novērojumiem, eksperimentāli pedagoģiskajā darbībā tika iekļautas darba autores izvēlētas rotaļas, ar kuru palīdzību varēt veicināt saskarsmes prasmes vidējā pirmsskolas vecuma bērniem. Pētījuma beigās veiktās pārbaudes rezultāti sniedza atbildi uz izvirzīto pētījuma jautājumu, apstiprinot, ka rotaļai ir liela loma 4 – 5 gadīgu bērnu saskarsmes veicināšanā. Kvalifikācijas darba apjoms: 51 lpp., 2 tabulas, 7 attēli, 2 pielikumi un 39 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: saskarsme, rotaļas, vidējais pirmsskolas vecums.
dc.description.abstractQualification work theme: pre-school kids social skills promotion opportunities using games. Qualification work author: Inga Pumpure. The purpose of qualification work: Explore social skills development between 4 – 5 year olds, promote social skills using games. Qualification work assignments: 1.Find out the essence of communication for pre-school kids using games. 2.Explore the promotion of contact with pre-school kids through play. Research methods: Theoretical: literature source analysation. Empirical: child observation. Theoretical part is based on pedagogical and psychological literature analyse, different author opinions about communication between 4 - 5 year old kids. Pre-school communication character description. Games between 4 - 5 year olds help to develop communication skills between kids. Qualification work author did research by using games to improve communication and social skills between kids in pre-school. In the beginning the kids were observed by certain criteria. Then they were observed after the experiment. Based on this experiment games play a huge role in developing communication and social skills. The amount of qualification work: 51 pages, 2 charts, 7 pictures, 2 attachments and 39 literature sources. Key words: social skills, games, pre-school age.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectsaskarsme
dc.subjectrotaļas
dc.subjectvidējais pirmsskolas vecums
dc.subjectsaskarsmes sekmēšana
dc.subjectcaur rotaļu
dc.titleVidējā pirmskolas vecuma bērnu saskarsmes sekmēšanas iespējas izmantojot rotaļas
dc.title.alternativeThe interaction of the average preschool children interaction promoting opportunities in the plays
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record