Show simple item record

dc.contributor.advisorUršuļska, Vladislava
dc.contributor.authorBogatova, Nataļja
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-01T02:01:57Z
dc.date.available2018-01-01T02:01:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61847
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37670
dc.description.abstractBakalaura temats – ,,Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošas darbības sekmēšana literārdarbu ietekmē”. Bakalaura darbs mērķis ir teorētiski un empīriski pētīt vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības attīstību iepazīšanās ar literatūru procesā. Mūsdienīgas izglītības galvenais mērķis ir radošas, patstāvīgas un brīvas personības audzināšana, jo tieši radošs cilvēks nosaka cilvēces progressu. Radošums ir svarīgākā personības īpatnība, un veidot to ir nepieciešams no agra vecuma. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un empīriskās daļas. Teorētiskā daļa – analizētas dažādu autoru teorijas par radošumu, radošu darbību, par bērna radošuma attīstību, atklātas vecākā pirmsskolas vecuma bērnu radošuma attīstības īpatnības, izzināta literatūras kā viena no bērnu radošuma attīstības instrumentiem nozīmība. Empīriskā daļa – tiek dots vecākā pirmsskolas vecuma bērnu grupas raksturojums pētāmās problēmas skatījumā, izstrādāti radošuma vērtēšanas kritēriji, atspoguļots paveiktais praktiskais darbs ar bērniem, veikta šī darba analīze. Darba apjoms ir 93 lpp., 33 attēli, 5 tabulas, 41 literatūras un informācijas avoti, 7 pielikumi.
dc.description.abstractBachelor thesis – ,,The promotion of creative activity for children of the earliest preschool age in result of literary work”. The aim of the Bachelor's thesis is to theoretically and empirically study the development of the creative activities of the elder preschoolers in the process of acquainted with the literature. The main goal of modern education is the upbringing of a creative, independent and free personality, since the very creative person determines the progress of mankind. Creativity is the most important peculiarity of a person, and it is necessary to build it from an early age. The work consists of two parts - the theoretical and empirical part. The theoretical part - analyzes the theories of creativity, creative activity, development of child's creativity, discoveries of the development of children's creativity of the earliest preschool children, the importance of literature as one of tools for development of children's creativity. Empirical part - the characterization of the elderly preschool age group in terms of the problem under consideration is given, criteria of creativity evaluation are elaborated, the work done with children is reflected, the analysis of this work is carried out. Bachelor's thesis volume: 93 pages, 33 pictures, 7 tables, 41 literature and information sources, 7 annexes.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectbērnu
dc.subjectradošas
dc.subjectdarbības
dc.subjectattīstība
dc.subjectliteratūra
dc.titleVecāka pirmsskolas vecuma bērnu radošās darbības sekmēšana literāro darbu ietekme
dc.title.alternativeThe promotion of creative activity for children of the earliest preschool age in result of literary work
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record