Show simple item record

dc.contributor.advisorRomenkova, Valentīna
dc.contributor.authorTeļežņikova, Irina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-01T02:01:58Z
dc.date.available2018-01-01T02:01:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other61854
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37671
dc.description.abstractBakalaura darba autors: Irina Teļežņikova Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Asoc. Prof., Dr. Psych. Valentīna Romenkova Bakalaura darba tēma: Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē. Bakalaura darba mērķis: Izpētīt adaptācijas procesa norisi jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem pirmsskolas izglītības iestādē. Pētījuma hipotēze: Sekmīgas adaptācijas procesa norise pirmsskolas izglītības iestādē tiek veicināta, ja pedagoģiskajā procesā tiek ievērotas attīstības īpatnības jaunākajā vecuma bērniem, tiek realizēta individuāla pieeja bērnam adaptācijas periodā, tiks izveidota sadarbība ar bērna ģimeni. Izmantotās pētījuma metodes (teorētiskās, empīriskās) -Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek pētītas adaptācijas jēdziena skaidrojums teorētiskajās atziņās. -otrajā nodaļā ir pētījums par bērnu adaptācijas norisi. Šajā nodaļā tiek aprakstītas pētījuma metodes, analizēti pētījuma rezultāti. Pētījuma periods: 2015.-2017. gads Par pētījuma avotiem ir izmantota pedagoģijas un psiholoģijas literatūras teorija, datu bāzes un akadēmiskā literatūra. Bakalaura darba apjoms ir 58. lpp. Pētījuma veikšanai darbā iekļautas 9 tabulas, un 6 attēli, darbam pievienoti 3 pielikumi. Pētījuma veikšanai izmantoti 36 literatūras avoti, no kuriem 14 ir svešvalodā. Atslēgas vārdi: adaptācija, rotaļas, attīstība, jaunākā pirmsskolas vecuma bērni, sadarbība.
dc.description.abstractThe author of the bachelors work: Irina Teļežņikova The scientific director of the bachelors work: Asoc. Prof., Dr. Psych. Valentīna Romenkova The work subject of the bachelors work: adaptation conditions of educational preschool institution for the younger prschool age. Aim of the work: the research of the adaptation process of children in preschool placed in the educational institution. The hypothesis of the research: the successful adaptation of children in the preschool educational system happens when pedagogical process are taken considered. Factors such as capabilities and age of children is a crucial part of the process, and each child requires an individual along with understanding the relationship between the parents of the children and the children themselves. The used methods in the research (theoretical, empirical) In the first part of work, a research is conducted on explaining the conception of theoretical knowledge gained from previous researches. In the second part of the adaptation of a child process is describing the multiple methods used and analyzed results from the research. Period of the research: 2015.-2017. For the basis of the research, pedagogical and psychological literature was used. The information was found, gathered, and studied from data base of the academical literature. The bachelors work consists 58 page. The work also consists 9 tables, 6 visuals, and 3 attachments. For the research, 36 litherature sourches was used, which of 14 were in another language. Key words: adaptation, games, development, preschool aged children, cooperation.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPirmsskolas pedagoģija
dc.subjectadaptācija
dc.subjectrotaļas
dc.subjectattīstība
dc.subjectjaunākā pirmsskolas vecuma bērni
dc.subjectsadarbība
dc.titleJaunākā pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē
dc.title.alternativeAdaptation conditions of educational preschool institution for the younger preschool age
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record