Show simple item record

dc.contributor.advisorGulbe, Dagnija
dc.contributor.authorJefimova, Anastasija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-03T02:02:18Z
dc.date.available2018-01-03T02:02:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other62035
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37714
dc.description.abstractBakalaura darba tēma – geriatrijas pacientu dzīves kvalitāte Tēmas aktualitāti nosaka iedzīvotāju dzīves ilgumā pieaugums, palielinās vecāka gadagājuma cilvēku skaits. Līdz ar to arvien aktuālākas kļūst gados vecāku cilvēku sociālās, ekonomiskās, psiholoģiskās un medicīniskās problēmas. Darba mērķis izvērtēt geriatrijas pacienta dzīves kvalitāti. Pētniecības uzdevumi ir veikt teorētiskās literatūras analīzi par geriatrijas pacientu dzīves kvalitāti, analizēt D. E. Oremas māszinību teoriju saistībā ar bakalaura darba tēmu, izstrādāt anketas jautājumus kvalitatīvajām pētījuma instrumentam, veikt respondentu atlasi, apkopot un analizēt iegūtos datus, izdarīt secinājumus. Pētniecības hipotēze: Geriatrijas pacienta fiziskas funkcionālās spējas vērtē zemāk par sociālām funkcijām un psihisko veselību. Pētniecības instruments: anketa. Pētniecības metode: kvantitatīvā pētījuma metode. Pētījuma rezultāti: Hipotēze tika apstiprināta, jo pēc respondentu anketas izvērtējuma fiziskā veselība 49,03% ir viszemākā pēc iegūtiem datiem. 50,18% - dzīves psiholoģiskā kvalitāte un 54,45% - dzīves sociālā kvalitāte. No respondentu atbildēm un izvērtējuma pēc sfērām var secināt, ka geriatrijas pacientiem ir vidēja dzīves kvalitāte - kas sastāv no 51,60%. Atslēgvārdi: geriatrija, dzīves kvalitāte, pacients, garīga veselība, aprūpe.
dc.description.abstractThe theme of the Bachelor is the quality of life of geriatric patients. The topicality of the topic is determined by the increase in the life expectancy of the population, the number of elderly people increases. Consequently, the social, economic, psychological and medical problems of the elderly become more and more urgent. The aim of the work is to evaluate geriatric patient's quality of life. The research tasks are to analyze theoretical literature on the quality of life of geriatric patients, to analyze D. E. Orema's theory of nursing in relation to the topic of the Bachelor's paper, to develop questionnaires for a qualitative research instrument, to select respondents, to collect and analyze the obtained data, to draw conclusions. Research Hypothesis: Geriatric patient's physical abilities are rated below social function and mental health. Research tool: questionnaire. Research method: quantitative research method. Results of the study: The hypothesis was confirmed, because according to the respondents' assessment, physical health 49,03% is the lowest according to the obtained data. 50.18% - psychological quality of life and 54.45% - social quality of life. Respondents' answers and spheres can be concluded that geriatric patients have an average quality of life - which is 51.60%. Key words: geriatrics, quality of life, patient, mental health, care.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectgeriatrija
dc.subjectdzīves kvalitāte
dc.subjectpacients
dc.subjectgarīga veselība
dc.subjectaprūpe
dc.titleGeriatrijas pacientu dzīves kvalitāte
dc.title.alternativeQuality of life of geriatric patients
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record