Show simple item record

dc.contributor.advisorAnspoka, Zenta
dc.contributor.authorTauriņa, Līva
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2018-02-02T02:02:28Z
dc.date.available2018-02-02T02:02:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other62325
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38084
dc.description.abstractSkolēnu lasītprasme 4.klasē. Līva Tauriņa, Latvijas Universitāte, diplomdarbs. Darba vadītāja profesore Dr. paed. Zenta Anspoka. Darba mērķis ir noskaidrot, 4. klases skolēnu lasītprasmes līmeni un izstrādās ieteikumus tās pilnveidošanai. Diplomdarbā analizētas teorijas, uz kurām balstās lasītprasmes pilnveide skolas pedagoģiskajā procesā, empīriskā pētījuma dati, kas iegūti, veicot izmēģinājumdarbību. Skolēnu lasītprasmes pilnveides līmeņa rezultāti pētījuma sākumā un tā noslēgumā ļauj izvirzīt ieteikumus lasītprasmes pilnveidei tālākā pedagoģiskajā procesā ne tikai latviešu valodas stundās, bet arī citu mācību priekšmetu stundās 4. klasē. Pētījumā secināts, ka konkrētās 4. klases skolēnu lasītprasmes līmenis pārsniedz Eiropas Savienības dalībvalstu un OECD dalībvalstu skolēnu vidējo lasītprasmes līmeni. Pētījuma noslēgumā vērojama pozitīva tendence lasītprasmes pilnveides augšupejai. Taču pastāv vēl tādas pietiekami neizmantotas iespējas, kā mērķtiecīga skolotāju sadarbība, izpratne par to, ko nozīmē pēctecība lasītprasmes attīstības procesā u.c. Atslēgas vārdi: lasītprasme, lasītprasmes pilnveide, lasītprasmes pilnveides saturs
dc.description.abstractReading skills of pupils in Grade 4. Līva Tauriņa, University of Latvia, coursework. Supervisor professor Dr. paed. Zenta Anspoka. The aim of this work is to find out the level of reading skills of fourth grade pupils and to develop suggestions for further improvement of these skills. In this courswoek theories of reading skill in school pedagogy process are analyzed. In addition, empirical research data is analyzed by conducting a field experiment. The results of pupil reading skills in the beginning and in the end of the research are used to make suggestions for reading skill development in further pedagogical process not only in Latvian, but other fourth grade classes as well. The research concludes that the reading skill level of the particular fourth grade exceeds the average level in EU and OECD countries. At the end of the research a positive tendency of reading skill improvement is observed. However, there are still opportunities unused, such as teacher cooperation, understanding of succession within the reading skill development process, etc. Keywords: reading skills, reading skills development, content of reading skills development
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectlasītprasme
dc.subjectlasītprasmes pilnveide
dc.subjectlasītprasmes pilnveides saturs
dc.subjectskolēna lasītprasme
dc.titleSkolēnu lasītprasme 4.klasē
dc.title.alternativeReading skills of pupils in Grade 4
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record