Show simple item record

dc.contributor.advisorKucina, Irēna
dc.contributor.authorStikāne, Līga
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2018-04-28T01:01:18Z
dc.date.available2018-04-28T01:01:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other63128
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38357
dc.description.abstractDarba mērķis ir noskaidrot Latvijas nacionālo starptautisko privāttiesību normu attiecībā uz pārrobežu saderināšanos, pārrobežu laulības noslēgšanu un pārrobežu laulāto personiskajām un mantiskajām attiecībām un Eiropas Savienības starptautisko privāttiesību normu attiecībā uz pārrobežu laulības šķiršanu problēmjautājumus un izteikt argumentētus priekšlikumus šā tiesiskā regulējuma pilnveidei. Autore pie šā darba strādāja no 2014. līdz 2017. gadam. Lai darbs būtu pēc iespējas pilnīgāks, papildus normatīvajiem aktiem un pasaules vadošo tiesu judikatūrai darbā ir izmantotas attiecīgās apakšnozares ievērojamāko zinātnieku un pētnieku jaunākās atziņas latviešu, angļu, vācu, franču un krievu valodā. Atslēgas vārdi: pārrobežu laulība, pārrobežu laulības šķiršana, starptautiskās privāttiesības, Briseles II bis regula, Roma III regula
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to determine the problematic issues of Latvian private international law on cross-border engagement, cross-border marriage and the personal and property relations between cross-border spouses and European Union private international law on cross-border divorce and to make reasoned proposals in order to improve this regulation. The author worked on the thesis from 2014 until 2017. In order for the thesis to be as complete as possible apart from the legislation and the case-law of the world’s leading courts the author has also made use of the latest conclusions of the most prominent scientists and researchers of the relevant sub-branches in Latvian, English, German, French and Russian. Key words: cross-border marriage, cross-border divorce, private international law, Brussels II bis Regulation, Rome III Regulation.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.subjectJurisprudence
dc.subjectpārrobežu laulība
dc.subjectpārrobežu laulības šķiršana
dc.subjectstarptautiskās privāttiesības
dc.subjectBriseles II bis regula
dc.subjectRoma III regula
dc.titlePārrobežu laulības problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība
dc.title.alternativeThe Problematic Issues of Cross-border Marriage and the Necessity to Improve the Legal Regulation
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record