Show simple item record

dc.contributor.advisorKadakovska, Elizabete
dc.contributor.authorVinogradova, Viktorija
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2018-06-30T01:11:58Z
dc.date.available2018-06-30T01:11:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other63776
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/39265
dc.description.abstractBakalaura darbā ir aprakstīta un analizēta literatūra par tematu "Pacienta sagatavošanas ietekme uz attēla kvalitāti datortomogrāfijas koronarogrāfijas izmeklējumos". Darba teorētiskajā daļā aprakstīts datortomogrāfijas pielietojums koronāro artēriju patoloģiju diagnostikā, datortomogrāfijas koronarogrāfijas protokols, EKG un DT iekārtas darbības principi, intravenozas kontrastvielas pielietojums, pamatojums izmeklējumam un ierobežojumi izmeklējumos, pacienta sagatavošanas izmeklējumam un attēla kvalitātes kritēriji. Darba mērķis: izvērtēt pacienta sagatavošanas ietekmi uz attēla kvalitāti datortomogrāfijas koronarogrāfijas izmeklējumos. Darba hipotēze: Izmeklējuma kvalitāte ir tieši saistīta ar pacienta sagatavošanu, taču informācija par DT-koronarogrāfijas izmeklējumu pacientu vidū nav pietiekama, līdz ar to, izmeklējuma laikā nepieciešama papildus pacienta sagatavošana. Darba pētījuma daļā tika veikta aptauja pacientu vidū un retrospektīvs darbības pētījums, pielietojot kvalitatīvu pētniecības metodi. Pētījumā tika izvērtēti 40 datortomogrāfijas - koronarogrāfijas izmeklējumi. Darba noslēgumā ir veikts pētījums, apkopoti pētījuma rezultāti, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, kas balstīti uz pētījuma rezultātiem. Darba apjoms ir 36 lapaspuses, to veido 3 nodaļas un 8 apakšnodaļas, darbā ir izmantots 18 literatūras avoti, 3 pielikumi. Darbā iekļauta 3 tabulas un 14 attēli, no kuriem 11 ir pētījuma diagrammas. Atslēgas vārdi: datortomogrāfija, koronāras artērijas, sirdsdarbība, attēla kvalitāte, sagatavošana.
dc.description.abstractIn bachelor work is summarized and analyzed literature about the “Impact of patient preparation on image quality for computed tomography coronarography examination”. The theoretical part describes use of computed tomography scan for diagnosis pathology of coronary arteries, coronarography imaging protocols, working principles of computed tomograph and electrocardioghraphy, use of intravenous contrast, indication and contraindications, patient preparation principles and quality criteria of computed tomography coronarography. The aim of work: to evaluate patient preparation impact on image quality on CTcoronarography examination. The hypothesis of work: The image quality depends on patient preparation level, but information about computed tomography coronarography examination among patients is not sufficient, that’s why during the examination, is necessary to od extra patient preparation. The research consists a survey among patients an of retrospective research methods using qualitative methods. Analyzed 40 computed tomography coronarography examinations. The final part of thesis has been created research; results are summarized, created conclusions and suggestions, which are based on research results. The volume of work is 36 pages, it consists of 3 chapters and 8 subdivisions, 18 literature sources, 3 attachments, and work includes 3 images, 8 diagrams. Keywords: computed tomography, coronary arteries, heartrate, image quality, preparation.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectdatortomogrāfija
dc.subjectkoronāras artērijas
dc.subjectsirdsdarbība
dc.subjectattēla kvalitāte
dc.subjectsagatavošana
dc.titlePacienta sagatavošanas ietekme uz attēla kvalitāti datortomogrāfijas koronarogrāfijas izmeklējumos
dc.title.alternativeImpact of patient preparation on image quality for computed tomography coronarography examination
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record