Show simple item record

dc.contributor.advisorEnkuzena, Signe
dc.contributor.authorElksne, Karlīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2018-12-28T02:03:21Z
dc.date.available2018-12-28T02:03:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other67697
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45611
dc.description.abstractKvalifikācijas darba autore Karlīna Elksne. Darba nosaukums „Cilvēkresursu piesaistes raksturojums AS „Veselības centru apvienība” Ginekoloģijas nodaļā un tās pilnveides iespējas”. Viena no nozarēm, kas Latvijā saskaras ar darbinieku trūkumu ir medicīna. Vairāku iestāžu vadītāji aktualizē ārstu trūkumu, kas noved pie pacientu rindām, kā arī telpu un aparatūras dīkstāves. Cilvēkresursu piesaistes jautājums ir aktuāls arī AS „Veselības centru apvienība” Ginekoloģijas nodaļai. Lai uzlabotu darbinieku, īpaši tūkstošgades paaudzes pārstāvju, piesaisti tika analizēta aktuālā literatūra un veikts pētījums. Pētījuma mērķis ir noskaidrot AS „Veselības centru apvienība” Ginekoloģijas nodaļas potenciālo darbinieku motivāciju, lai sekmētu turpmāku sekmīgu cilvēkresursu nodrošinājumu uzņēmumā. Pētījuma dizains sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tika veiktas atklātā tipa intervijas ar uzņēmuma vadošiem darbiniekiem. Otrajā daļā mērķi, tika veikts kvantitatīvs, neeksperimentāls pētījums. Datu iegūšanai izmantota anketēšanas metode. Pētījuma rezultāti atklāja nepilnības darbinieku piesaistes procesā pētāmajā uzņēmumā. Potenciālo darbinieku motivācijas aptauja apliecināja atalgojuma nozīmību, izvēloties darba vietu, taču darbinieku piesaistes pilnveidošanai būtiski uzlabot arī citus aspektus. Darba lappušu skaits - 43, iekļautas 2.tabulas, 11.attēli un viens pielikums, bibliogrāfiskā saraksta vienības 33. Atslēgas vārdi: cilvēkresursi, cilvēkresursu piesaiste, tūkstošgades paaudze, motivācija.
dc.description.abstractAuthor Karlīna Elksne. Qualification work “Attraction of human resources in AS “Veselības centru apvienība” Gynecological department - characterization and possible improvement”. One of the sectors facing shortage of workers in Latvia is medicine. The leaders of several institutions admit the shortage of doctors, which leads to the queues of patients, as well as the room and equipment idle. The issue of attraction of human resources is also relevant to the Department of Gynecology of the AS “Veselības centru apvienība”. In order to improve the attraction of employees, especially the millennium generation, the current literature was analysed and a study was conducted. The aim of the research is to find out the motivation of the potential employees of the gynaecological department of the institution in order to promote further successful human resources provision in the company. The research design consists of two parts. In the first part, open-ended interviews were conducted with company executives. In the second part a quantitative, non-experimental study was conducted. The questionnaire method was used to obtain data. The results of the study revealed weaknesses in the process of attracting employees to the company. The Potential Employee Motivation Survey showed the importance of remuneration when choosing a job, but other aspects could also be significantly improved to amend employee recruitment. Number of pages - 43, Tables included - 2., pictures included – 11 and attachments, bibliographic list units – 33. Key words: human resources, millennial, motivation.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectSabiedrības vadība
dc.subjectcilvēkresursi
dc.subjectcilvēkresursu piesaiste
dc.subjecttūkstošgades paaudze
dc.subjectmotivācija
dc.titleCilvēkresursu piesaistes raksturojums A/S "Veselības Centru Apvienība" Ginekoloģijas nodaļā un tās pilnveides iespējas.
dc.title.alternativeAttraction of human resources in A/S "Veselības Centru Apvienība"Gynecological department - characterization and possible improvement.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record