Show simple item record

dc.contributor.advisorUpmane, Anda
dc.contributor.authorIvanova, Alise
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2019-02-09T02:02:39Z
dc.date.available2019-02-09T02:02:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other68615
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46314
dc.description.abstractPētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir sociālās salīdzināšanas, kas veikta ar lejupejošiem standartiem, ietekme uz attieksmi pret palīdzēšanu. Pētījumā piedalījās 60 respondenti (30 kontroles grupa un 30 eksperimentālā grupa), vecumā no 18 līdz 57 gadiem. Dalībnieki tika atlasīti pēc pieejamības principa, tā rezultātā pētījumā piedalījās tikai sievietes. Grupas tika pielīdzinātas pēc altruistiskas uzvedības rādītājiem. Pētījumā tika izmantotas 2 metodes: Altruisma Pašaptaujas Skala un Palīdzošās Attieksmes Skala;stimuls teksta formatā, kurā raksturoti cilvēki ,kas dzīvo nepieņemamos apstākļos un 5 kontroles jautājumi, lai pārliecinātos, vai tika veikta sociālā salīdziāšana pēc stimula izlasīšanas. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka pastāv statistiski nozīmīga lejupejošas sociālās salīdzināšanas pozitīva ietekme uz attieksmi pret palīdzēšanu. Eksperimentālā grupa uzrādīja nozīmīgi augstākus palīdzošās attieksmes rādītājus, salīdzinājumā ar kontroles grupu.
dc.description.abstractThe aim of this study is to find out what is downward social comparison affect on attitude towards helping. The study had 60 participants (30 control group and 30 experimental group), between ages 18-57. Participants were selected according to the principle of availability, which resulted in women’s participation only. Groups were equalized by indicators of altruistic behavior. 2 methods were used in the study: Self-Report Altruism Scale and Helping attitude scale; incentive in text formatdescribing people who live in unacceptable conditions and 5 control questions to make sure social comparion was made after reading incentive. Results showed that there is a statistically significant impact of downward social comparison on attitude towards helping. The experimental group showed significantly higher rates of helping attitude compared to the control group.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectSociālā salīdzināšana
dc.subjectLejupejoša salīdzināšana
dc.subjectAttieksme pret palīdzēšanu
dc.subjectProsociāla uzvedība
dc.subjectDownward social comparison
dc.titleSociālās salīdzināšanas ietekme uz attieksmi pret palīdzēšanu
dc.title.alternativeSocial comparison impact on attitude towards helping
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record