Show simple item record

dc.contributor.advisorDudkina, Aija
dc.contributor.authorKristiņa-Everte, Iluta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2019-02-09T02:02:41Z
dc.date.available2019-02-09T02:02:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other68623
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46319
dc.description.abstractEmociju apzināšanās, spēja pārdomāt pašas emocijas – tiek pieņemts, ka tas veicina labāku garīgo veselību. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt saistību, kas bieži tiek uzskatīta par cēloņsakarību starp emociju apzināšanos un dažādām internalizācijas problēmām, konkrētāk, ar trauksmi – skolas trauksmi. Traucējumu pamatā var būt emociju apzināšanās traucējumi. Izlasi veido X skolas 8.klases 49 pusaudži (N=49), tai skaitā 25 zēni un 24 meitenes. Vidējais vecums 14 gadi. Pusaudži klasē elektroniski aizpildīja EAQ-30 un ST testu. Tā kā N=49 ˂ 50, sakarību gadījumā izmantoja parametrisko metodi Pīrsona korelācijas koeficientu un ar IBM SPSS version 22 tas tika aprēķināts. Pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem, šī darba autore pieņēma, ka nespēja atšķirt emocijas un atrast to pamatelementus (diferencēt), runāt par tām un pievērsties ķermeņa simptomiem, kas ir daļa no emociju pieredzes - veicinās trauksmes paredzēšanu. Pētījums apstiprināja, ka, pieaugot emociju apzinātībai, trauksmes simptomi samazinās. Atslēgvārdi: emociju apzināšanās, trauksme, skolas trauksme, pusaudži.
dc.description.abstractAwareness of feelings, ability to reflect on your own feelings – it is assumed to contribute to a better mental health. The aim of this study was to explore the relationship, which is often seen as causal between being aware of feelings and various internalisation problems particularly with anxiety - school alarm. Impairment may be based on emotion awareness disorders. The sample consists of 49 8th grade teens from school X (N = 49) including 25 boys and 24 girls. Average age 14 years. The teens electronically filled the EAQ-30 and ST test in the classroom. Since N = 49 ˂ 50 there for the parametric method Pearson's correlation factor was used and calculated with IBM's SPSS version 22. Based on previous studies the author of this work assumed that the inability to distinguish between feelings and their basic elements (differentiate), to talk about them and to address body symptoms which are part of the experience of emotion would contribute to anticipating anxiety. The study confirmed that with increasing awareness of emotions the symptoms of anxiety decrease. Keywords: Emotion awareness, Anxiety, Scsool Anxiety, Adolescents
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectEmociju apzināšanās
dc.subjectTrauksme
dc.subjectSkolas trauksme
dc.subjectPusaudži
dc.titleEmociju apzināšanās saistība ar skolas trauksmes līmeni 14 gadus veciem pusaudžiem
dc.title.alternativeEmotion awareness relationship with school anxiety level of a 14-year-old adolescent
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record