Show simple item record

dc.contributor.advisorMargeviča- Grinberga, Ieva
dc.contributor.authorMartinovs, Aleksandrs
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2019-02-09T02:02:41Z
dc.date.available2019-02-09T02:02:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other68784
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46320
dc.description.abstractTālmācība ir izglītības veids, kas izveidots ar mērķi sniegt izglītību tiem studentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj apmeklēt parasto skolu. Tā arī pētīja un definēja kā izglītības sistēmu, kas spēj radīt, kā arī piedāvāt piekļuvi mācībām tādā situācijā, kad izglītības un audzēkņa laiks un attālums ir viens no otra. Īsi sakot, mēs varam teikt, ka tālmācība ir ideāls veids, kā piedāvāt vienādas kvalitātes izglītību, lai apmierinātu izglītojamo prasības ārpus klases. Šo izglītības metodi pieņem ļoti daudz universitāšu un institūtu visā pasaulē. Arī tad, kad mēs runājam par mūžizglītības termiņu, ir konsekvence mācīties par savu dzīvi formālās izglītības iestādēs un ārpus tām, kas nozīmē, ka pastāv daudzi kopīgi mācīšanās veidi. Tāpat kā bērni un pusaudži, kuriem ir attīstības vajadzības kā mācīšanās vajadzībām, arī pieaugušie. Mēs cenšamies, lai mūsdienās pastāv arvien svarīgāka nepieciešamība turpināt izglītību un apgūt nepieciešamās prasmes, lai pielāgotos arvien mainīgajai pasaulei. Šī dokumenta mērķis ir iekļaut datu analīzi un ļaut realizēt termina jēdzienu, kā arī dziļi saprast, cik svarīgi ir iegūt zināšanas un tiek atjaunināti, sniedzot iespējamos ieguvumus. Darbā aprakstīta tālākizglītība noved pie prasmēm, akadēmiskām un personiskām norisēm, kuras tiek aplūkotas rakstā un praktiski atzītas par tālmācības efektivitātes izmantošanu nepārtrauktas izglītības sistēmā.
dc.description.abstractDistance learning is a form of education which has been created with the aim of delivering education among those students who are not able to attend regular school due to various reasons. It also investigated and defined as an education system able to create as well as offer access to learning in a situation where the source of education and learner are away from each other because of time and distance. In brief, we can say that distance learning is an ideal way to offer education of equal quality to meet the educational requirement of a learner outside the classroom. This method of education is being adopted by a huge number of universities and institutes around the world. Also when we’re talking about the term of lifelong learning stands for a consistency in learning over one's life in and beyond formal educational settings that means there are many common ways in which learning takes place. Like children and adolescences that have developmental needs as learning needs, adults do too. We’re an effort that today, there is an increasingly important need to continue education and acquire the necessary skills to adapt to the ever-changing world. It is the purpose of this paper to include data analysis and enable one to realize the concept of the term and understand deeply the importance of gaining knowledge and being updated through presenting its potential benefits. The paper describes the continuing education leads to skills, academic and personal developments, which are discussed in the article and acknowledge practically of using distance learning efficiency in the system of continuous education.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjecttālmācība,
dc.subjecttālākizglītība
dc.subjecttālmācības tehnoloģiju ieviešana
dc.subjectizziņas darbība
dc.subjectpastāvīga saskarsme
dc.titleTālmācības izmantošanas efektivitāte tālākizglītības sistēmā
dc.title.alternativeEfficiency of using distance learning in the system of continuous education
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record