Show simple item record

dc.contributor.advisorRutka, Lūcijaen_US
dc.contributor.authorPuķīte, Margaritaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:39Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:39Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other20716en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4678
dc.description.abstractMargaritas Puķītes promocijas darbs nozaru (medicīnas) pedagoģijā „Medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā asociētās profesores Dr. psych. Lūcijas Rutkas vadībā laika posmā no 2005. gada līdz 2011. gadam. Pētījuma mērķis: noteikt medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences būtību, izpētīt tās veidošanos studiju procesā, izstrādāt un pārbaudīt pedagoģiskās kompetences veicināšanas modeli. Pētījums veikts Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, kurā piedalījās 100 medicīnas pilna laika studenti, kuri ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmās “Māszinības” un “Ārstniecība” trijos studiju gados, laika periodā no 2007./2008.studiju gada līdz 2009./2010.studiju gadam. Promocijas darbs sastāv no 3 nodaļām, kas atklāj un analizē medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanos un tās iespējas to veicināt studiju procesā. Pētījuma gaitā kopumā analizēti 319 literatūras avoti latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Teorētisko un praktisko atziņu rezultāti ir parādīti 77 tabulās, 58 attēlos un 19 pielikumos. Atslēgas vārdi: medicīnas studenti, pedagoģiskā kompetence, studiju processen_US
dc.description.abstractThe doctoral thesis in medical pedagogy “Formation of medical students’ pedagogical competences in the study process” has been worked out under the guidance of the associate professor Dr. psych. Lucia Rutka in the Pedagogical department at the faculty of Pedagogy, Psychology and Art University of Latvia over a period of time 2005 – 2011 by Margarita Puķīte. The aim of the research: state the essence of the pedagogical competence in medical students, study its development in the process of studies, work out and test the promoting model of the pedagogical competence. The research has been performed at the Riga Stradinsh University Red Cross medical college in which a hundred full-time medical students acquiring first level Professional higher education in the programs of „Nurse Studies” and „Medicine” participated in the three academic years from 2007./2008. – 2009./2010. The doctoral thesis is composed of three sections where the development of the pedagogical competence and the possibilities of its formation during the study process are discovered and analysed. 319 literary sources in the Latvian, Russian, English and German languages have been analysed in the research in total. The theoretical and practical verity is displayed in 77 tables, 58 figures and 19 supplements. The key words: medical students, the pedagogical competence, study process.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectNozaru pedagoģija (medicīna)en_US
dc.subjectPedagogy
dc.subjectBranch Pedagogy (medicine)
dc.titleMedicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesāen_US
dc.title.alternativeDevelopment of the pedagogical competence of medical students in the study processen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record