Show simple item record

dc.contributor.advisorLaganovska, Egija
dc.contributor.authorMiķelsone, Guna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-30T01:06:03Z
dc.date.available2019-06-30T01:06:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71684
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47178
dc.description.abstractDiplomdarba nosaukums: „Sīkās un lielās motorikas pilnveide 5 – 6 gadus veciem bērniem”. Darba autore: Guna Miķelsone Darba zinātniskā vadītāja: Mg. paed. Egija Laganovska Darba saturs: 46 lappuses, 18 attēli, 4 tabulas, 4 pielikumi Pētījuma mērķis: pārbaudīt izvirzīto hipotēzi, ka regulāras fiziskās aktivitātes veicina sīkās un lielās motorikas pilnveidošanu. Pētījuma hipotēze: sīkā un lielā motorika 5 – 6 gadu vecumā pilnveidojas: •ja ievēro vecumposma īpatnības; •ja regulāri tiek veikti vingrinājumi motorikas pilnveidošanai. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un empīriskās. Pētījuma teorētiskajā daļā autore analizē un apraksta bērna attīstību veselumā (fizisko, sociālo un garīgo attīstību), kā arī fizisko aktivitāšu nozīmi sīkās un lielās motorikas attīstīšanā. Pētījuma empīriskajā daļā autore apraksta pētnieciski praktisko darbību pirmsskolas izglītības iestādē, balstoties uz teorētiskajā daļā gūtajām atziņām. Pētījuma noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi pedagogiem un bērnu vecākiem. Pētījuma rezultāti tiek apkopoti tabulās un attēlos. Atslēgas vārdi: pirmsskola, sīkā motorika, lielā motorika, fiziskās aktivitātes.
dc.description.abstractTitle of the diploma work: “Fine and Gross Motor Skill Development in Children Between Ages 5 to 6 Years” Author of the diploma work: Guna Miķelsone Scientific advisor of the diploma work: Mg. paed. Egija Laganovska Work content: 46 pages, 18 images, 4 tables, 4 appendices The aim of the study is to test the hypothesis that regular physical activity contributes to the development of fine and gross motor skills. Study hypothesis: fine and gross motor skills in children aged 5-6 are improving: • provided that the special features of the child’s age are taken into account; • provided that there are regular exercises to improve the motor skills. The work consists of two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part of the study the author analyses and describes the development of the child as a whole (physical, social and mental development), as well as the importance of physical activities in the development of fine and gross motor skills. In the empirical part of the study, the author describes the practice of research in the pre-school education institution, based on lessons learned from the theoretical part. The study concludes by drawing conclusions and making recommendations to educators and children's parents. The results of the study are summarised in tables and images. Keywords: pre-school, fine motor skills, gross motor skills, physical activity.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectpirmsskola
dc.subjectsīkā motorika
dc.subjectlielā motorika
dc.subjectfiziskās aktivitātes
dc.titleSīkās un lielās motorikas pilnveide 5-6 gadus veciem bērniem
dc.title.alternativeFine and Gross Motor Skill Development in Children Between Ages 5 to 6 Years
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record