Show simple item record

dc.contributor.advisorSloka, Birutaen_US
dc.contributor.authorZaķe, Agateen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:49:54Z
dc.date.available2015-01-12T06:49:54Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other29283en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4782
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractANOTĀCIJA Disertācijā analizētas zinātniskās teorijas, kas saistītas ar sievietes lomu publiskajā pārvaldē, tajā skaitā: dzimumu līdztiesības, feminisma un publiskās pārvaldes teoriju mijiedarbība un sieviešu karjeras attīstība, dzimumu griezumā pētītas vadītāja un līdera teorijas, lēmumu pieĦemšanas mehānismi, teorijas par lomām komandā, veikta dzimumu stereotipu un aizspriedumu teorētiskā analīze, salīdzinātas diskriminācijas teorijas. Izvērtēta Latvijas un citu valstu prakse dzimumlīdztiesības jautājumu risināšanā. Balstoties uz autores veikto starpdisciplināro pētījumu, disertācijā noteikti kavējošie faktori sieviešu dalībai vadošajos amatos publiskajā pārvaldē Latvijā. Empīriskie pētījumi valsts institūcijās veikti no 2004. līdz 2011.g., piedaloties sievietēm augstākajos valsts amatos, ierēdĦiem ministrijās, pašvaldību vadītājiem un ekspertiem. Atslēgas vārdi: vadošs amats, valsts pārvalde, dzimumu līdzsvarsen_US
dc.description.abstractANNOTATION The dissertation provides an analysis of scientific theories related to a woman’s role in public administration, including interaction of equality, feminism and public administration theories and women’s career development, discusses management vs. leadership in gender perspective, decision-making mechanisms, team role theories and gives theoretical analysis of gender stereotypes and prejudice and a comparison of discrimination theories. The practice of solving gender quality issues in Latvia and other countries has been evaluated therein. Based on the author’s interdisciplinary research, factors that are hindering female participation in top-level positions in public administration in Latvia have been identified. Empirical research has been carried out in the state institutions (2004-2011), where participated women in top-level positions in public administration, state officials, leaders of local municipalities and experts. Key words: top-level positions, public administration, gender balanceen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.subjectVadība un administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībaen_US
dc.titleDzimums kā kavējošs faktors sieviešu darbībai vadošajos amatos publiskajā pārvaldē Latvijāen_US
dc.title.alternativeGender as a Hindering Factor for Women Operation in the Leading Positions in the Public Administration of Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record