Show simple item record

dc.contributor.advisorVīksna, Laura
dc.contributor.authorDziemidova, Vineta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2019-06-30T01:12:47Z
dc.date.available2019-06-30T01:12:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71338
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47902
dc.description.abstractBakalaura darbs ‘’Stresu izraisošie faktori un iespējamie riski operāciju māsām, plānveida operāciju laikā’’ izstrādāts ar mērķi izpētīt stresu izraisošus faktorus un iespējamos riskus operāciju māsām plānveida operāciju laikā. Darbs balstīts uz Miras Levaines enerģijas saglabāšanas teoriju. Teorētiskajā daļā, izmantojot pieejamo literatūru, ir apskatīts stresa jēdziens, tā veidi, stresu izraisošie faktori un iespējamie riski. Pētījuma jautājums ir: “ Kādi ir stresu izraisošie faktori un iespējamie riski operāciju māsām plānveida operāciju laikā?” Pētījums tika veikts, izmantojot kvalitatīvo pētījumu metodi – interviju. Intervijā piedalījās 8 respondenti, kuri ikdienā strādā operāciju blokā un specializējas ginekoloģijā, vispārējā ķirurģijā, uroloģijā, proktoloģijā. Par pētījuma bāzi tika izmantota Rīgas X slimnīca, laika posmā no 5.05.2019 līdz 26.05.2019. Pirms pētījuma uzsākšanas tika iegūta Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes ētikas komisijas atzinums un Rīgas X slimnīcas atļauja veikt pētījumu. Iegūtie rezultāti liecina, ka operāciju māsas plānveida operāciju laikā ir pakļautas stresam, kā rezultātā izjūt stresa ietekmes sekas gan fiziski gan psiholoģiski. Taču operāciju māsas apzinās, ka ir pakļautas riskam un veic pasākumus, kas mazinātu stresa ietekmi uz organismu un psiholoģisko stāvokli, lai veiksmīgāk pildītu operācijas laikā paredzētos uzdevumus.
dc.description.abstractBachelor Thesis '' Stress causing factors and potential risks to surgery room nurses during scheduled surgeries '' is designed to investigate stress-causing factors and potential risks to surgery room nurses during scheduled surgeries. The work is based on Myra’s Levaine’s energy conservation theory. The theoretical part contains the concept of stress, its types, stress factors and possible risks during stress. The research question is: "What are the stress-causing factors and possible risks for surgery room nurses during scheduled surgeries?" The study was conducted using a qualitative research method - an interview. The interview was attended by 8 respondents who work daily in the surgery unit and specialize in gynecology, general surgery, urology, and proctology. Riga X Hospital was used as the basis for the research, from 5.05.2019 to 26.05.2019. Before the start of the study, there was obtained permission from Latvia University ethics committee and hospital's X scientistic's unites permission for the research. The results show that surgery nurses are subjected to stress during elective surgery, as a result of which they experience the effects of stress both physically and psychologically. But surgery nurses are aware that they are at risk and take steps to reduce the impact of stress on the body and the psychological state
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectstress
dc.subjectriska faktori
dc.subjectiespējamie riski
dc.subjectoperāciju māsa
dc.subjectplānveida operācija
dc.titleStresu izraisošie faktori un iespējamie riski operāciju māsām plānveida operāciju laikā
dc.title.alternativeStress causing factors and potential risks to surgery room nurses during scheduled surgeries
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record