Show simple item record

dc.contributor.advisorKursīte-Pakule, Janīnaen_US
dc.contributor.authorVērdiņš, Kārlisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:50:07Z
dc.date.available2015-01-12T06:50:07Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other37068en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4874
dc.description.abstractPromocijas darbā apskatīta dzejprozas tradīcija latviešu literatūrā — poētiskās izteiksmes veids, kurš sevī apvieno gan prozas (darba grafiskais noformējums, sižetiskums, tēlojuma klātbūtne, dažādu žanru darbu imitācija), gan dzejas iezīmes (metra un atskaņu klātbūtne, subjektivitāte un liriskums, pirmās personas izmantojums). Rietumu literatūrkritika šo tradīciju dēvē par īpašu žanru un tā aizsākumu saista ar 19. gadsimta franču literatūru. Pētījumā izsekots latviešu dzejprozas attīstībai no tās aizsākumiem 19. gadsimta otrajā pusē līdz pat mūsdienu autoru darbiem. Analizētas galvenokārt darbu formālās iezīmes — atskaņu un metriskās sistēmas klātbūtne, atkārtojumu un aliterāciju lietojums. Plašāks apskats atvēlēts nozīmīgākajiem Jāņa Akuratera, Lūcijas Zamaičas, Aleksandra Čaka, Imanta Ziedoņa, Astrīdes Ivaskas un Ingas Ābeles dzejprozas tekstiem.en_US
dc.description.abstractIn the centre of the research is the tradition of prose poetry in Latvian literature. This tradition (Western scholars would call it a specific genre) unites both features of prose (division in paragraphs, plot, imitation of different genres) and poetry (rhythm and rhymes, lyrical subjectivity, viewpoint of „I”). This tradition began in 19th century French literature and are present also in contemporary literature written in various languages, also Latvian. The tradition of Latvian prose poetry have developed since the end of 19th century and is present also in contemporary Latvian literature. In this research, mostly the formal qualities of prose poetry are analysed — the use of rhymes and rhytm, repetitions and alliterations. Subchapters are dedicated to the most important authors of prose poetry as Jānis Akuraters, Lūcija Zamaiča, Aleksandrs Čaks, Imants Ziedonis, Astrīde Ivaska and Inga Ābele.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiteratūrzinātneen_US
dc.subjectLiteratūras vēstureen_US
dc.subjectLiterary scienceen_US
dc.subjectLiterature history
dc.titleLatviešu dzejproza 20.gadsimtāen_US
dc.title.alternativeLatvian Prose Poetry in the 20th Centuryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record