Show simple item record

dc.contributor.advisorFreibergs, Viktors
dc.contributor.authorVeisa, Žanete Anna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2019-07-04T01:10:34Z
dc.date.available2019-07-04T01:10:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.other71741
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48813
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir “Sievietes un vīrieša tēla, kā galvenā varoņa reprezentācija, raksturojums un atšķirības asa sižeta žanra filmās”. Darba mērķis ir noskaidrot kā filmā Oušenas Astoņnieks tiek reprezentēta un raksturota galvenā varone, un kā filmā Melnā Pantera tiek reprezentēts un raksturots galvenais varonis, kādas ir atšķirības starp sievieti un vīrieti galvenajā lomā. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkota semiotika, kino semiotikas specifika, kino valoda un kino valodas elementi, reprezentācijas teorija, kino un žanrs, asa sižeta žanrs, kā arī aktantu modeļa teorija un akadēmiskā literatūra par kvantitatīvo pētījumu metodi. Bakalaura darbā ar aktantu modeļa palīdzību tiek analizētas asa sižeta filmas un to galvenie varoņi, lai noskaidrotu to lomu un īpašības, kuras tiem tiek piedēvētas. Ar aptauju palīdzību tiek analizēta sabiedrības sniegtā informācija un viedoklis attiecībā uz galveno varoni asa sižeta filmās. Atslēgas vārdi: sieviete, vīrietis, reprezentācija, filma Oušena Astoņnieks un Melnā Pantera, naratīvs, aptauja.
dc.description.abstractThe Bachelor’s thesis topic is “Representation of female and male protagonists, their characteristics and differences in action films”. The aim of the Bachelor’s thesis is to analyse the main characters in film called Ocean’s Eight and the film called Black Panther, to determine how the main characters are represented and if there are differences between a woman and a man in the main role of action films. Theoetical elements of this work is based on semiotics, specifically the cinema semiotics, film language and film language elements, representation theory, film and genre, action films, actantial model and academic literature about quantitative content analysis. With the actantial model in bachelor’s thesis, author of the paper will analyse action films and the main role characteristics, to find out their most common actions and behaviour. With quantitative analysis the author will get reliable material which contains opinions about public thoughts on action movies and main characters. Keywords: female, male, representation, Ocean’s Eight movie and Black Panther, narrative, survey.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKomunikācijas zinātne
dc.subjectsieviete
dc.subjectvīrietis
dc.subjectreprezentācija
dc.subjectfilma Oušenas Astoņnieks un filma Melnā Pantera
dc.subjectnaratīvs
dc.titleSievietes un vīrieša tēla, kā galvenā varoņa reprezentācija, raksturojums un atšķirības asa sižeta žanra filmās
dc.title.alternativeRepresentation of female and male protagonists, their characteristics and differences in action films
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record