Show simple item record

dc.contributor.advisorRauhvargers, Andrejsen_US
dc.contributor.authorPeršēvica, Aijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:50:11Z
dc.date.available2015-01-12T06:50:11Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other38759en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/4908
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPromocijas darba mērķis ir teorētiski izpētīt apmierinātības ar darbu un izglītības kvalitāti raksturojošos aspektus un empīriski pierādīt mijsakarības starp minētajiem mainīgajiem, akcentējot skolotāju apmierinātības ar darbu nozīmi kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Darbā izstrādāta un empīriski pierādīta pedagogu apmierinātības ar darbu ietekmējošo sfēru un faktoru struktūra, atspoguļojot ietekmējošo faktoru intensitāti. Secināts, ka iekšējie faktori ir dominējošie pedagogu profesijā. Pētījumā secināts, ka nozīmīgākas skolotāju apmierinātības ar darbu un izglītības kvalitātes mijsakarības pastāv skolās ar augstiem skolēnu sasniegumiem. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti ieteikumi politikas veidotājiem, skolu vadībai un skolotājiem pedagogu apmierinātības ar darbu un izglītības kvalitātes pilnveidei.en_US
dc.description.abstractThe aim of the Promotion Paper is a theoretical study of the aspects characterising job satisfaction and quality of education and empirical proving of correlations between teacher job satisfaction and quality of education. A result of analysis is a developed and justified structure of areas and factors which influence teacher job satisfaction. It has been concluded that the internal factors of job satisfaction are dominating in teacher's profession. It has been concluded that more significant correlations between teacher job satisfaction and quality of education are in schools with higher pupils achievements. Based on the results obtained during the study, the Promotion Paper includes recommendations for the developers of the policy, school management, and teachers regarding improvement of teacher job satisfaction and quality of education.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectapmierinātība ar darbu
dc.subjectizglītības kvalitāte
dc.subjectskolotāju profesionālā darbība
dc.subjectPedagogy
dc.subjectjob satisfaction
dc.subjectquality of education
dc.subjectteachers' professional performance
dc.titleVidusskolu skolotāju apmierinātība ar darbu un tās mijsakarības ar izglītības kvalitātien_US
dc.title.alternativeJob Satisfaction of Secondary School Teachers and Correlation with Quality of Educationen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record