Recent Submissions

  • Latvijas Universitātes Muzeja sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”: referātu tēžu krājums 

    Latvijas Universitāte. 79.starptautiskā zinātniskā konference (Latvijas Universitāte, 2021-03)
    Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences Latvijas Universitātes Muzeja sekcijas referātu tēžu krājums. Sekcija tika organizēta trīs sesijās: “Zooloģijas muzejam 100”, “Vēsturiskās liecības atmiņas ...
  • Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi 

    Gudakovska, Iveta; Andrušaite, Dzintra; Vilks, Ilgonis; Vilka, Gunta (LU Akadēmiskais apgāds, 2019)
    Pirmā “Muzeja sērijas” grāmata “Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi” ir veltījums Latvijas Universitātes īpašumā esošajai muzejisko priekšmetu kolekcijai – mākslas darbiem, kas tapuši par godu īpašam notikumam kosmonautikas ...