Show simple item record

dc.contributor.advisorApsītis, Romānsen_US
dc.contributor.authorŠulmane, Daceen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:09Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:09Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other29014en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5169
dc.description.abstractAnotācija. Atslēgas vārdi: tiesību normu efektivitāte, tiesību socioloģija. Promocijas darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē no 2006. – 2012. gadam. Darba mērķis ir pierādīt tiesību normu efektivitātes pētniecības aktualitāti un nepieciešamību Latvijā un veicināt tiesību socioloģijas attīstību Latvijā, papildinot diskusiju par tiesību normu novērtēšanu. Vadoties no izvirzītā mērķa, darbu veido pieci pētniecības virzieni, kas secīgi izklāstīti piecās darba nodaļās. Darbā pētīta tiesību normu efektivitātes jēdziena izcelsme, nozīme, pielietojums nacionālajās tiesībās un tiesību teorijā, kā arī praksē. Darbā attīstīta tiesību normu efektivitātes kā vispārējā tiesību principa tēze. Pētījuma rezultātā izvirzītas astoņpadsmit secinājumu un priekšlikumu formā izteiktas tēzes. Darba apjoms ir 265 lappuses.en_US
dc.description.abstractAnnotation. Keywords: Effectiveness of Law, Sociology of Law. The dissertation has been elaborated in the University of Latvia, Faculty of Law during the time period from 2006 until 2012. The main goal of the dissertation is to prove the actuality and necessity of research of effectiveness of legal norms in Latvia. The objective of the dissertation is also to promote the development of sociology of law in Latvia by encouraging the discussions about evaluation of legal norms. Following the set aim, the dissertation consists of five directions of research, which have been consequently expounded in five sections. The work examines the origins of the concept ”effectiveness” in law, as well as its use in the national law and legal theory and praxis. The work develops the thesis of effectiveness as a general principle of law. Eighteen conclusions and suggestions conclude the paper. The dissertation consists of 265 pages.en_US
dc.description.sponsorshipEiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē» Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/004
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJuridiskā zinātneen_US
dc.subjectTiesību teorija un vēstureen_US
dc.subjectLegal science
dc.subjectLaw theory and history
dc.titleTiesību normu efektivitātes problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģijāen_US
dc.title.alternativeProblematics and Actuality of Effectiveness of Law in Sociology of Law in 20th and 21st Centuryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record