Show simple item record

dc.contributor.advisorCimdiņa, Ausmaen_US
dc.contributor.authorOga, Jānisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-01-12T06:56:21Z
dc.date.available2015-01-12T06:56:21Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other44720en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5247
dc.description.abstractPromocijas darbā tiek pētīta literārās tulkošanas ietekme kultūras identitātes veidošanā un Latvijas literatūras popularizēšanas aktivitāšu nozīme latviešu literatūras un valsts tēla atpazīstamības veicināšanā. Tēmu loks tiek analizēts, izsekojot latviešu un Eiropas literatūras tulkojumu tapšanai un attīstībai, to nozīmei kultūras identitātes veidošanā un problemātikai literatūras kā radošās industrijas aspektā no 19. g. vidus līdz mūsdienām. Literārā tulkošana tiek pētīta kā sistemātiska literārā nodarbe, akcentējot tradīcijas, to transformācijas vēstures gaitā un ekonomisko un politisko situāciju mūsdienās. Darbā padziļināti tiek pētīti tulkojumu izplatības areāla un recipienta veidošanās aspekti, kas cieši saistīti ar Latvijas un citu valstu starpkultūru sakariem, kas savukārt ietekmē tulkojumu rezonansi dažādās recipienta zemēs.en_US
dc.description.abstractThe theses „Literary Translation and the Latvian and European Cultural Identity Formation: Aspect of Creative Industries” reports on the formation and development of translations of Latvian and European literature since first translations until nowadays, their role in cultural identity formation and problems within context of literature as creative industry, as well as its impact as a tool of public diplomacy and nation branding. Author examines literary translation as systematic literary work with the focus on traditions, transformation of traditions, political and economic situation. Author defines the area of the dissemination of translations and growth of its recipient with an insight in intercultural connections and response on translations in different countries.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiloloģijaen_US
dc.subjectLiteratūrzinātneen_US
dc.subjectliterārie tulkojumi
dc.subjectkultūras identitāte
dc.subjectradošās industrijas
dc.subjectstarpkultūru sakari
dc.subjectliterary translations
dc.subjectcultural identity
dc.subjectcreative industries
dc.subjectintercultural relationship
dc.titleLiterārais tulkojums Latvijas un Eiropas kultūras identitātes veidošanā: radošo industriju aspektsen_US
dc.title.alternativePromocijas darbsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record