Now showing items 41-60 of 304

  • Vizitācijas un sodi 17. gadsimta Latvijā 

   Vaivode, Inga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šī darba mērķis ir pierādīt, ka Latvijā ir tikušas dedzinātas raganas, kas notika 17. gadsimtā. Par pamatu izmantojot vēstures avotu un citas literatūras pētniecību. Aplūkojot vizitācijas un sodus Latvijas teritorijā, ...
  • Romas katoļu baznīcas un Pasaules luterāņu federācijas dialogs no II Vatikāna koncila līdz "Kopējam paziņojumam par taisnošanu" 

   Meiers, Mareks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs sniedz ieskatu par dialogu starp Romas katoļu Baznīcu un Pasaules luterāņu federāciju laika posmā no II Vatikāna koncila līdz „Kopējam paziņojumam par taisnošanu”. Lai dziļāk izprastu sadarbību, tiek apskatīti ...
  • Mt 5,38-42 eksegēze 

   Šterns, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2007)
   Baznīca un vardarbība: funkcionāla modeļa meklējumi. Maģistra darbs savu idejisko un praktisko ievirzi guvis balstoties uz manu pieredzi, trīs gadus strādājot par audzinātāju Centrā pret vardarbību „Dardedze” ar novārtā ...
  • Veco ļaužu aprūpes garīgais aspekts 

   Sadovska, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbs veltīts veco ļaužu aprūpes garīgajiem aspektiem. Tā gaitā iepazīstinu ar teologu, psihologu un gerontologu uzskatiem par vecumu un tā īpatnībām, cilvēka izaugsmi, un garīgās aprūpes pamatnostādnēm kā tādām, vēlāk ...
  • Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā 

   Hvoraks, Antons (Latvijas Universitāte, 2007)
   Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim ...
  • "Valstība" Toma evaņģēlijā 

   Plāte, Marks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis maģistra darbs izpēta “valstības” valodas, jēdziena un tā iespējamās izpratnes Toma evaņģēlijā. Toma ev. pētnieku vidū nav īstas skaidrības par to, ko tieši Toma ev. autors domā ar valstības valodu un tās jēdzienu. ...
  • Reformācija Latvijā (1521. - 1525. gads) 

   Kupča, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Reformācijas idejas drīz vien pēc tam, kad guva atbalstu Vācijā, nonāca visā Eiropā un mainīja cilvēku uzskatus par katoliskās baznīcas nostādnēm un ticību Dievam. Katras reformas kustības mērķis ir atgriezties pie tā, kas ...
  • Laika izpratne vaimanu psalmos 

   Rudzītis-Neimanis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā “Laika izpratne vaimanu psalmos” tiek aplūkots vaimanu psalmu laika leksēmu lietojums, kā arī šajos psalmos sastopamie priekšstati par laiku. Autors vaimanu psalmu analīzi izvērš sekojošā veidā: -kolektīvās vaimanu ...
  • Ticības un prāta attiecības indiešu filosofa Svami Šivanandas darbos 

   Segleniece, Sanda (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā atspoguļota indiešu Filosofa Šrī Svami Šivanandas Sarasvati izpratne par ticību un prātu, kā arī šo terminu vienojošie aspekti. Darbā iekļauti arī dažādi Dieva eksistences argumenti un to skaidrojumi ...
  • Mātes Terēzes no Kalkutas ciešanu tematika grāmatā "Come Be My Light" 

   Šveimrause, Baiba (Latvijas Universitāte, 2008)
   Māte Terēze no Kalkutas ir viena no atpazīstamajām sievietēm Romas katoļu baznīcā. Grāmata par viņas garīgajām ciešanām, Come Be My Light, ir izdota 2007. gadā un izraisīja plašas diskusijas kristīgajā sabiedrībā. Darba ...
  • Mk 4,1-20 eksegēze: 4,10-12 nozīme līdzības par sējēju un tās skaidrojuma kontekstā 

   Kruste, Dace (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā darbā esmu centusies atklāt Mk 4,10-12 nozīmi. Tā kā minētā rakstu vieta ir ar savu īpašu kontekstu, esmu veikusi ne tikai 10-12, bet arī līdzības par sējēju (1-9) un tās skaidrojuma (13-20) eksegēzi. Darbā ir parādīts, ...
  • Laikmetīgā dievnama koncepts. Arhitektūras vēstījumi 

   Grūbe, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba tēma Laikmetīgā dievnama koncepts. Arhitektūras vēstījumi ir aktuāli mūsdienu Rīgas un Latvijas post sociālā un post modernajā laikmetā, kad dzīvojam kā sanāk, ēkas ceļam kur pagadās, un dievnamu arhitektūra ...
  • Kristietības kritika Ēriha Fromma darbos 

   Eihmanis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2008)
   Baklaura darba mērķis ir izvērst Ēriha Fromma idejas kristietības kontekstā. Darbā iekļauts Fromma lielāko darbu apskats tieši no reliģijas pozīcijām. Apskatītie darbi ir – „Psychoanalysis and Religion”, „Escape from ...
  • Jēzus kā dziedinātājs Mk.7,24-30 

   Šlihta, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba nosaukums ir Jēzus kā dziedinātājs Mk.7,24-30. Darbā apskatīta Mk.7,24-30 vieta sinoptiskajā kontekstā salīdzinājumā ar citiem dziedināšanas stāstiem. Darbs ir veidots kā ekseģētiska Mk.7,24-30 analīze. Tajā ...
  • Ābrahāma tēls Filona darbā "Par Ābrahāmu" un Pāvila vēstulē romiešiem 4. nodaļā 

   Kovaļovs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba tēma ir Ābrahama tēls Filona darbā „Par Ābrahamu” un Pāvila Vēstulē romiešiem 4. nodaļā. Filons un Pāvils savos darbos runā par Ābrahamu kā ticības paraugu. Maģistra darba uzdevumi ir: Pirmkārt, noskaidrot ...
  • Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz Baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolidāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darbā „Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolodāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā” tiek analizēti imperatora Justiniāna I teoloģiskie darbi, kas līdzīgi kā ...
  • Pašnāvības interpretācija kristīgajā teoloģijā 

   Vilciņš, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbs tiecas aplūkot pašnāvību problēmas izskaidrojumu kristīgajā teoloģijā, tai pat laikā arī mēģinot rast atbildi uz to, kā kristīgajai Baznīcai efektīvāk iesaistīties cilvēku pašnāvniecisko tieksmju novēršanā. Pētījums ...
  • Izpratne par skūpstu Vecajā Derībā 

   Mediņa, Beāte (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba mērķis ir aprakstīt visus Vecajā Derībā sastopamos skūpstu veidus un tos klasificēt. Šis ir maz pētīts fenomens Vecās Derības pētniecībā, tāpēc darbs ir veltīts skūpsta nozīmes rekonstruēšanai (arī tā teoloģiskajam ...
  • Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekme luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā. 19. gs. - 20. gs. sākums 

   Zeiferts, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā maģistra darbā ir veikts pētījums ar mērķi noskaidrot Rietumeiropas teoloģisko ideju un prakšu ietekmi luterismā uz iekšmisiju un diakoniju Latvijas teritorijā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Pētījuma gaitā ir ...
  • Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor.11:2-16) 

   Borovko, Jevgenija (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor. 11:2-16)”. Darbā parādīts, kāda ir bijusi sievietes loma agrīnajā kristiešu draudzē. Darba mērķis ir parādīt, ka attiecībā uz pravietisko ...