Now showing items 1-1 of 1

    • Ētiskais veģetārisms kristietībā 

      Čakāne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2012)
      Bakalaura darbā „Ētiskais veģetārisms kristietībā” pētīti veģetāra dzīvesveida motīvi Bībelē un atsevišķu teologu viedokļi par dzīvnieka dzīvības vērtību, kā arī iespējamie veģetārisma ētiskie imperatīvi. Darba mērķis ir ...