Now showing items 1-1 of 1

    • Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa teoloģijas avoti 

      Aņisimova, Laura (Latvijas Universitāte, 2007)
      Bakalaura darba nosaukums ir „Nikolausa Ludviga fon Cincendorfa teoloģijas avoti”. Darba mērķis ir parādīt un izanalizēt N. L. fon Cincendorfa teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba praktiskā nozīme – palīdzēt dziļāk izprast ...