Now showing items 1-1 of 1

    • Es-tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem 

      Bārenīte, Vivita (Latvijas Universitāte, 2010)
      Bakalaura darba nosaukums ir „Es- tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem.” Darba mērķis izpētīt Metodistu baznīcas un nekristiešu pusaudžu Reālo Es- tēla veidošanos ceļā uz Es- ideālo. Tuvāk ...