Now showing items 1-1 of 1

    • Jirgena Moltmana teoloģiskā ētika ekoloģijas jomā 

      Balaganovs, Anatolijs (Latvijas Universitāte, 2017)
      Šajā darbā tiek apskatīta Jirgena Moltmana teoloģiskā vides ētika un sekulārā vides ētika ar perspektīvu veidot dialogu un kopējus saskarsmes punktus starp šīm abām pieejām. Darba mērķis ir apstiprināt, ka šāds dialogs ir ...