Now showing items 1-20 of 40

  • 1.Kor.14:34,35 – interpolācija? 

   Lavrinoviča, Aļesja (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba nosaukumā ir jautājums, vai 1Kor 14:34,35 ir interpolācija. Vairāki ekseģēti ir snieguši pozitīvu atbildi, bet kā ir faktisko materiālu, kurā atrodami 1Kor 14:34,35? Dotā darba mērķis ir analizēt ārējos pierādījumus ...
  • 20. gadsimta apoloģētika un Dieva Vārds 

   Martinsons, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā darbā tiek aplūkots jautājums par to, kas ir 20. gadsimta kristīgās Baznīcas apoloģētika kā arī tas, kāda ir Dieva Vārda loma apoloģētiskajā teoloģijā. Darba gaitā tiek parādīts tas, ka apoloģētika ir saistīta ar to, ...
  • Apziņas un atklāsmes saistība 

   Elcere, Laura (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā fiksēti un salīdzināti vairāki autoritatīvi 20.gs. teologu viedokļi par to, vai izmaiņas cilvēka apziņā vēstures gaitā ir saistītas ar atklāsmi; darba mērķis ir atbildēt uz jautājumu: „Vai atklāsme iet ...
  • „Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā 

   Dzintara, Zinta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba nosaukums ir ““Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā”. Darba mērķis ir vērst ievērību uz to, ka kristiešu interese par ļauno garu, dēmonu un kritušo eņģeļu koncepciju ieņem nozīmīgu vietu kristīgo draudžu praksē ...
  • Bezreliģiskās kristietības jēdziens Dītriha Bonhēfera teoloģijā 

   Putnis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba mērķis ir izpētīt Dītriha Bonhēfera jēdzienu bezreliģiskā kristietība. Darba izstrādē tika izmantota Bonhēfera korespondence no cietuma, kurā autors cenšas rast atbildes uz jautājumiem par to, kā Kristus var būt Kungs ...
  • Bērna tēla attēlojuma teoloģiskie aspekti Viljama Bleika dzejā 

   Rācene, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbs ir par Viljama Bleika teoloģisko konceptu un bērna tēla atspoguļojuma teoloģiskajiem aspektiem, kas ir atrodami viņa dzejā. Tas ir vērsts interdisciplinārā griezumā, kur saskaras tādas jomas kā teoloģija, ...
  • Celibāts Romas Katoļu Baznīcā 21. gs. 

   Alksne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2011)
   Garīdznieku celibātam Romas Katoļu baznīcā ir bijusi gara priekšvēsture. Celibāta iezīmes mēs varam saskatīt jau agrīnajās kristiešu kopienās. Ar laiku celibāts, kurš agrāk bija tikai kā viens no askēzes veidiem, vēlāk ...
  • Draudze kā instruments kristīga rakstura veidošanā Stenlija Hauervasa teoloģijā 

   Balode, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījums iepazīstina ar izcilo Amerikas teologu un akadēmiķi Stenliju Hauervasu. Detalizēti tiek pētīta draudzes centralitāte viņa teoloģijā. Darbā tiek aplūkota Hauervasa biogrāfija, kas ir pamats viņa specifiskās teoloģijas ...
  • Džona Veslija glābšanas doktrīna un tās izpratne viņa svētrunās 

   Grīna, Gunta (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba autore: Gunta Grīna Bakalaura darba nosaukums: Džona Veslija glābšanas doktrīna un tās izpratne viņa svētrunās. Bakalaura darba mērķis: Analizējot Dž. Veslija svētrunu izlasi, kurā iekļautas trīs svētrunas ...
  • Garīgu notikumu realitāte un Bernarda Lonergana kritiskais reālisms 

   Alksnis, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darba pamatā ir B.Lonergana un R.Rortija domāšanas salīdzinājums jautājumā par garīgu notikumu realitāti un realitāti vispār. Darba mērķis ir mēģināt no jauna izstrādāt priekšstatu par garīgu notikumu realitāti. Darba tēze ...
  • Homoseksualitāte un Adventistu Baznīca: LGBT piederība adventistu kopienā 

   Jākobsone, Ieva (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbs “Homoseksualitāte un Adventistu Baznīca: LGBT piederība adventistu kopienā” analizē homoseksuālu adventistu iespējamos iemeslus un motīvus piederēt Adventistu Baznīcai. Darbā ir veikts pētījums uz kvantitatīvo ...
  • Invaliditāte teoloģiskā skatījumā: Stenlijs Hauervass 

   Strupiša, Evija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba ietvaros tiek apskatīts jautājums par invalīdiem un invaliditāti Latvijas kontekstā un teologa Stenlija Hauervasa teoloģijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai Stenlija Hauervasa skatījums uz cilvēkiem ar fiziska ...
  • Jēzus dievišķības atspoguļojums kino (filmās: Kristus ciešanas, Mels Gibsons, 2004.; Mateja evaņģēlijs, Pjērs Paulo Pazolīni, 1964.; Kristus pēdējais kārdinājums, Martins Skorsēze, 1988.; Jēzus no Nācaretes, Franko Dzefirelli, 1977.) 

   Lozko, Diāna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Jēzus dievišķība ir netaustāma parādība, tādējādi rodas lielas grūtības to atveidot. Laikam ejot Jēzus filmās ir gan spīdējis, gan bijis tērpts mistiski baltās drānās, taču neviens no šiem piedāvātajiem kino paņēmieniem ...
  • Jēzus tēls populārajā kultūrā 

   Lozko, Diāna (Latvijas Universitāte, 2011)
   Populārajā kultūrā un globalizācijas laikā krucifikss vai rožukronis ap kaklu vairs nenozīmē viennozīmīgi to, ka cilvēks ir kristietis. Vēl jo vairāk tas notiek ar tādām populārās kultūras precēm, kā T-krekli ar Jēzus ...
  • K. G. Junga VII runas mirušajiem 

   Sinka, Atis (Latvijas Universitāte, 2011)
   ‘’Septiņas Runas Mirušajiem’’ ir Karla Gustava Junga - šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja darbs, kas sarakstīts 1916. gadā. Sākotnēji izplatīts nelielos eksemplāros. ‘’Septiņas runas ...
  • Karla Gustava Junga attieksme pret reliģiju: arhetipu ontoloģija 

   Sinka, Atis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā pētītas šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja Karla Gustava Junga idejas. Darbā tiek apskatīti tādi Junga attīstītie koncepti, kā kolektīvā bezapziņa, arhetipi, Dieva tēls, ...
  • Kreacionistu attieksme pret evolūcijas teoriju un zinātni 

   Buša, Santa (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba tēma ir „Kreacionistu attieksme pret evolūcijas teoriju un zinātni”. Tēma ir aktuāla, ņemot vērā pastāvošo potenciālo sadursmi starp reliģiju un zinātni. Darba mērķis ir veikt kreacionistu uzskatu apskatu ...
  • Latvijas kristīgās organizācijas 21. gs. globālajā informācijas tīklā 

   Bērziņa, Sandra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Latvijas kristīgās organizācijas 21.gs. globālajā informācijas tīklā Mēs dzīvojam 21.gs., tehnoloģijas laikmetā, kurš ir pārpildīts ar informāciju. Tāpēc šodien jaunās tehnoloģijas nenoliedzami ir ienākušas arī draudžu ...
  • Latvijas „neesošie” bērni: sēras un rituālu nepieciešamība 

   Titava, Lelde (Latvijas Universitāte, 2012)
   Latvijas likumdošana un slimnīcu noteikumi nenosaka, kādai ir jābūt rīcībai ar spontānā abortā zaudētu bērnu mirstīgajām atliekām. Kopā ar citiem medicīniskajiem atkritumiem tās tiek sadedzinātas slimnīcu kurtuvēs, izņemot ...
  • Lāsītāja meklējums un tā lietojums Dāvida cikla sākuma epizodēs 

   Morics, Alnis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bibliskā naratīva ekseģēze sastopas ar problēmām, nosakot iekšējo un ārējo kontekstu, kā arī atrodot teksta nozīmes pielietojumu. Tas saistīts gan ar to, ka bibliskā naratīva žanrs un izcelsmes kultūra ir mūsdienām sveša, ...