Now showing items 1-2 of 2

  • "Mesijas, Jāzepa dēla” jēdziens Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 11:23-26 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs ir veltīts “Mesijas Jāzepa dēla” paplašinātā jēdziena izpētei un skaidrojumam Pāvila 1. vēstules Korintiešiem 11. nodaļā no 23.-26. pantam. Pētījuma objekts ir vēstules Korintiešiem 11. nodaļā minētie Pāvila ...
  • „Nožņaugtā" aizliegums Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā 

   Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs ir veltīts „nožņaugtā” aizlieguma skaidrojumam Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā. Pētījuma objekts ir apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā minētie aizliegumi, savukārt, priekšmets – ...