Now showing items 1-1 of 1

    • Atbildības audzināšana kristīgās mācības stundās sākumskolā 

      Dimante, Ilvija (Latvijas Universitāte, 2007)
      Audzināšana ir sabiedriska parādība, bez kuras nav iespējama sabiedrības attīstība. Ikvienas mācību iestādes audzināšanas pamatuzdevums ir vētībizglītības realizēšana. Šodienas sabiedrībā vērojamās tendences (korumpētība, ...