Now showing items 1-1 of 1

    • Kristietības kritika Ēriha Fromma darbos 

      Eihmanis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2008)
      Baklaura darba mērķis ir izvērst Ēriha Fromma idejas kristietības kontekstā. Darbā iekļauts Fromma lielāko darbu apskats tieši no reliģijas pozīcijām. Apskatītie darbi ir – „Psychoanalysis and Religion”, „Escape from ...