Now showing items 1-1 of 1

    • Baptisma un luterānisma attiecības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

      Lūciņa, Endija (Latvijas Universitāte, 2009)
      Latvijas teritorijā baptisms ienāk 19.gs., bet luteriskā baznīca veic asu pretreakciju. Mērķis izpētīt, kā veidojās attiecības starp baptismu un luterisko baznīcu. Darbā gaitā nonācu pie secinājumiem, ka LB izvēle ...