Now showing items 1-3 of 3

  • Jūdaisma tradīcijas elementi Etiopijas baznīcā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Savā bakalaura darbā „ Jūdaisma tradīcijas elementi Etiopijas Baznīcā” es apskatīšu atsevišķus Etiopijas Baznīcas elementus, kas ir unikāli tikai šajā kristīgajā baznīcā. Par sava darba tēzi es izvēlos apgalvojumu, ka šie ...
  • Laika izpratne vaimanu psalmos 

   Rudzītis-Neimanis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā “Laika izpratne vaimanu psalmos” tiek aplūkots vaimanu psalmu laika leksēmu lietojums, kā arī šajos psalmos sastopamie priekšstati par laiku. Autors vaimanu psalmu analīzi izvērš sekojošā veidā: -kolektīvās vaimanu ...
  • Latviskums un reliģiozitāte multikulturālā vidē - Vācijā 

   Koluškina, Lana (Latvijas Universitāte, 2007)
   “Latviskums un reliģiozitāte multikulturālā vidē – Vācijā.” Šī darba tēma ir saistīta ar pašreizējo Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Vācijā, konkrēti fokusējot uzmanību uz draudzes locekļiem. Darba mērķis ir noskaidrot, ...