Now showing items 1-1 of 1

    • Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un "Jēzus Sīraka" grāmatās 

      Letkovska, Ilona (Latvijas Universitāte, 2012)
      Darba nosaukums: Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un „Jēzus Sīraka” grāmatās. Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt dažādu antīkā jūdaisma virzienu pārstāvju – Pulcētāja un Jēzus Sīraka ieskatus par prieku. Darba ...