Now showing items 1-1 of 1

    • Svēttapšana: no Mārtiņa Lutera līdz "Liber Concordiae" 

      Pallo, Uģis (Latvijas Universitāte, 2018)
      Bakalaura darbs ir izvēlēts, pamatojoties uz Bībeles tekstiem “Svētieties un esiet svēti, jo es esmu Kungs, jūsu Dievs.” (3. M 20:7) un “Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts!” (1. Pēt 1:16) un par šo tekstu ...