Now showing items 1-1 of 1

    • Apokatastasis ideja Origēna eshatoloģijā 

      Pelčere, Paula (Latvijas Universitāte, 2014)
      Apokatastāses jēdziens ir izprasts dažādi gan no stoiķu puses, gan no kristiešu avotos esošās informācijas, ko Origēns ļoti labi ir mācējis atšķirt. Origēns patiesībā ir iebildis stoiķu doktrīnai par nebeidzamās atgriešanās ...