Now showing items 1-1 of 1

    • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

      Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
      Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...